september 09, 2023

Idag vill jag uppmärksamma tornedalingarnas dag. Och Region Stockholm hissar Meänflaku – den vackra gul, vit, blå flaggan som påminner om solens varma sken, de snötäckta vidderna och den blå sommarhimlen.

Att skydda minoriteters rättigheter är en viktig del av demokratin, och att värna våra nationella minoriteters kultur och språk är viktigt för mig.

Sedan 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för meänkieli, tornedalingarnas språk, och det innebär att man ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm som förvaltningsmyndighet, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Region Stockholm gör också några insatser för att stärka invånarnas möjlighet att använda och bibehålla språket, genom inköp av barnböcker på meänkieli till sjukhus och BVC och utdelning av Språkpaket till nyblivna föräldrar inom BVC.

Landstingshuset flaggar med Meänflaku.

Min man har tornedalskt påbrå. Det känns fint att få berätta för våra barn om en spännande och grym del av vårt lands historia. Och förstås påminna om äldre släktingars liv och tillvaro.

Om du vill ha en snabb överblick över tognedalingarnas om historia kan du läsa här på minoritet.se

Ett stark skydd för de nationella minoriteterna behövs för att människor ska få leva och forma sina liv som de önskar. Det handlar om möjligheter till inflytande, och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Exempelvis behöver människors möjligheter att använda minoritetsspråk i kontakten med myndigheter stärkas.

För mig som liberal är det centralt att stärka individens möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Här är några förslag på hur nationella minoriteters rättigheter kan stärkas, som jag vill arbeta för:

  • Bekämpa extremism och fördomar mot de nationella minoriteterna.
  • Tillgången till samhällsservice på minoritetsspråk, exempelvis förskola och äldreomsorg.
  • Stör rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk.
  • Markera de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i grundlagen.

Läs gärna Liberalernas riksdagsmotion om de nationella minoriteternas ställning.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823