maj 05, 2024

Macchiarini-skandalen är först och främst en tragedi för patienterna och deras anhöriga.

Det är mycket angeläget att klarlägga vad som hänt, vem som bär ansvar och hur det kan säkerställas att något liknande inte inträffar igen.

De senaste dagarna har vi fått ta del av två, som jag uppfattar det, mycket gedigna och välskrivna utredningar, dels Karolinska sjukhusets, dels KIs. Jag är tacksam att dessa externa genomgångar gjorts och jag hoppas de bidrar till en allvarlig diskussion om hur forskningen och vården ska kunna förtjäna allmänhetens förtroende. Jag hoppas också att polisen utreder ur sitt perspektiv och att ansvariga ställs till svars. Störst ansvar bär Macchiarini själv. Men såväl sjukhuset som KI har brustit i sitt ansvarstagande, det visar utredningarna.

Politiskt behöver vi ställa oss frågan om det finns några beslut om exempelvis regler, ramar och uppföljning som vi behöver fatta i landstinget och/eller riksdagen för att säkerställa att något liknande inte upprepas. Det har jag inte svar på idag, men lyssnar gärna på förslag.

Här hittar du rapporterna:

Karolinska sjukhuset

Karolinska Institutet

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821