december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Tre nya bröstcentra invigda

Äntligen! Efter en lång och gedigen process kunde vi igår inviga Stockholms läns tre nya bröscentra – på S:t Capio Görans sjukhus, på Karolinska universitetssjukhuset och på Södersjukhuset. Verksamheten i sin nya form har redan varit igång några dagar. Själva invigningen skedde under festliga former på Capio S:t Görans sjukhus.

Cancervården är i stark utveckling. Bröstcancervården i Stockholm är bra. Det var den redan tidigare. Överlevnaden ökar. Men vi kan ännu bättre. Framförallt genom att vässa oss. Ge en mer enhetlig, snabbare vårdprocess samt bättre förutsättningar för den patientnära forskningen som kan ge ännu bättre cancervård framöver. Landstinget fattade två särskilt viktiga beslut under slutet av förra året för att bidra än mer till detta. Dels beslutade vi att förändradra organisationen och därmed ge S:t Görans sjukhuset och Södersjukhuset en ny tydlig roll. Och vi antog en ny regional cancerplan för Stockholm- Gotland. Båda dessa beslut har ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten med patientens behov i fokus.

Patientfokus är det viktigaste ledordet för ett bröstcentrum, vårt starkaste skäl att genomföra den här reformen. Att samla all vård för bröstcancerpatienter, från diagnos till behandling och med planering av rehabilitering, är angeläget. Det ska ge en bättre vård, för patienterna. Vårt mål är också en ökad tillgänglighet, för patienterna. Och en förbättrad patientnära klinisk forskning, vilket naturligtvis också handlar om patienterna.

På S:t Göran fick vi se de nya behandlingsrummen som skapats i samråd med patienter och jag hoppas att många kommer att uppleva miljön som positiv.

Det känns väldigt bra att det viktiga steget att inrätta tre bröstcentra för länets kvinnor nu är taget. De kommer att ge många kvinnor bättre och snabbare vård.

Självklart klipptes det band på invigningen.
Självklart klipptes det band på invigningen.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823