september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Trygg vård i hemmet

När vi kommer upp i åren ökar ofta behovet av vård och stöd från vår omgivning. Drygt 15 000 personer i vårt län varje månad är inskrivna i hemsjukvård. Många vill och kan leva kvar länge i sina egna hem, men behöver hjälp från såväl hemtjänst som hemsjukvård. Det betyder att det kan bli många aktörer och mycket ”spring” hemma hos de äldre. När det är olika huvudmän riskerar äldre hamna i kläm, om det gnisslar här och var i samverkan. Det vill vi ändra på. Våra äldres behov av trygg vård och omsorg ska sättas i främsta rummet. 

Just nu pågår arbetet med att hitta en bra lösning tillsammans med kommunerna för att samordna huvudmannaskapet kring hemsjukvården så att den kopplas ihop med den kommunala omsorgen. Från landstingsalliansen är det jag, Irene Svenonius och Marie Ljungbers-Schött från moderaterna och Ella Bholin (KD) som driver på för förändringen. Idag ska vi träffa kommunernas representanter för fortsatt dialog.

Det är inte vi som patienter, oavsett ålder, som ska anpassa oss, eller behöva samordna vården. Det är vården som ska kretsa kring oss, utgå från våra behov, och samordna sig. Det blir extra viktigt om man är äldre, har många krämpor och större behov av trygg vård.

Hemtjänst är ett kommunalt ansvar, medan hemsjukvården är landstingets. Det delade ansvaret är inte till gagn för de äldre. Övriga Sverige har gått före och visat på de goda effekter som kan uppstå för sjuka äldre i eget boende vid en genomtänkt och klok kommunalisering av hemsjukvården. Det är en väg som vi gärna slår in på tillsammans med de 26 kommunerna i Stockholms län.

Just nu pågår förhandlingar mellan landstinget och kommunerna om ett överförande av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Målet är huvudmannaskapsförändring och skatteväxling den 1 januari 2020. 

Vi behöver gemensamt mellan landsting och kommuner ha en vision för de äldres vård och omsorg i Stockholms län. En vision som utgår från de äldres önskemål och behov av en sammanhåller vård och omsorg i det egna hemmet. Från båda sidor behöver vi sedan tänka över integreringen av hemsjukvård och äldreomsorg och samarbetet med primärvård, geriatrik och akutsjukvård.

Det är viktigt att reformen inte bara flyttar på en ansvarsgräns och leder till ett nytt dike mellan kommuner och landsting. Vi måste uppnå förbättringar i vardagen för våra äldre i hemsjukvården. Vi är övertygade om att det blir ett bättre helhetstänkande runt behövande äldre om såväl hemtjänsten som hemsjukvården inklusive rehabilitering i bostaden tillhör samma organisation. Kommunerna behöver enas om en modell för förändringen, samtidigt som det praktiska arbetet efter överföringen naturligtvis kan skilja sig åt beroende på kommun. 

Från landstingets sida anser vi att tillfället måste tas att dessutom skapa en än tryggare  och mer sammanhållen vård för de äldre invånarna. Vi vill gärna samverka med de kommuner som så önskar om ett gemensamt större omsorgs- och vårdutbud riktat till de äldre genom ett nytt vårdval – vårdval senior. Vi vill gå framåt med kvalitet, valfrihet och kontinuitet för de äldres vård och omsorg.

Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms läns kommuner finna en väg framåt till en lyckad förändring av huvudmannaskapet för hemsjukvården. 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725