september 09, 2021
Kollektivtrafik

Tvärbana till Kista

Kollektivtrafiken ska utvecklas i vår växande huvudstadsregionen. Som företrädare för Liberalerna är jag glad och stolt över beslutet i landstingsfullmäktige igår: Tvärbanan ska byggas till Kista!

Kistagrenen, via Ursvik och vidare till Helenelund, kommer att möjliggör stort bostadsbyggande – 16 000 nya bostäder! Och nya resvägar etableras som gör vardagen bekvämare för resenärerna.

Sara Svanström (L), trafiknämndens vice ordförande, säger i en kommentar:
– Stockholm behöver mer spår, både ovan och under jord. Tvärbanan kopplar samman områden, knutpunkter, arbetsplatser och framför allt människor – det skapar nya möjligheter, gör resor kortare och smidigare, och ökar kapaciteten i hela kollektivtrafiken. Dessutom kan spårväg bidra positivt till stadsmiljön och göra kollektivresandet mer attraktivt.

Det är bara att instämma! Nästa år sätter arbetet att bygga tvärbanan igång för att vara helt klart år 2023. Dock kommer den nya tvärbanan att tas i bruk stegvis. Till Ursvik börjar trafiken gå 2021. Det blir ett lyft för området och bidrar till att stärka länets utvecklingskraft.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1730