juli 07, 2024

Krigets fasor fortsätter i Ukraina och tvingar människor på flykt. Tusentals söker sig även till Sverige och Stockholmsregionen. Idag gästade Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk regionfullmäktige och berättade gripande om kriget som rasar. Han berättade att 120 barn dödats i kriget, kanske är de ännu fler. Ryssland dödar Ukrainas befolkning, de förstör miljövärden, städer och ekonomin. Det är förfärande.

Ambassadören framförde också ett tack till Region Stockholm för de insatser som vi gjort. Vi har skickat sjukvårdsutrustning till Ukraina, och vi har aviserat att vi är redo att göra fler insatser för att förse Ukraina med vad de behöver och som regionen kan avvara. Vi har också förberett för att möta människors vårdbehov, både för dem som söker sig hit som flyktingar. Och för att erbjuda vård till krigsskadade och människor som av andra skäl har behov av akutsjukvård, exempelvis cancerpatienter. Vi möjliggör också för ukarinska medborgare att resa fritt med SL-trafiken med mera.

Vid dagens sammanträde beslutade regionfullmäktige flera viktiga beslut med anledning ing av Rysslands orättfärdiga och katastrofala krig mot Ukraina.

Regionfullmäktige uttalar idag i egenskap av demokratiskt valda representanter för Region Stockholms invånare och företrädare för Sveriges näst största parlament, sitt stöd för rätten till fria demokratiska val och nationellt självbestämmande, samt fördömer Rysslands invasion av Ukraina.

Vi beslutar också att fortsätta bidra till Ukraina genom att utöka möjligheterna att snabbt ge bistånd, i samarbete med nationella myndigheter.

Det är viktiga insatser vi gör genom fullmäktiges beslut. Men det känns ändå så otillräckligt. Vi alla – både som individer och som nation – måste fortsätta visa vår solidaritet och ge konkret stöd till Ukraina. Ryssland kan inte gå segrande ur kriget, då är friheten förlorad.

Frihet måste försvaras.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821