september 09, 2023
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Undanta idéburna organisationer från LOU

Debattartikel i SvDIdag skriver jag tillsammans med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP), i SvD att idéburna organisationer måste kunna undantas från det omfattande regelverk som gäller för upphandlingar av vård och omsorg enligt LOU.

Det stora mångfalden av olika aktörer som erbjuder hälso- och sjukvård tillsammans med den utökade valfriheten för patienterna är en revolutionerande utveckling för svensk välfärd. Det har förflyttat mycket makt från politiker och tjänstemän till enskilda individer. Och det har skapat en positiv konkurrens som pressar upp kvaliteten och ökar effektiviteten i verksamheterna. Visst finns det en hel del som inte fungerar tillräckligt väl, men få vill nog återgå till en tid när alternativen inte fanns och patienten tacksamt fick nöja sig med vad hon tilldelades.

Jag och Olle menar att vi nu behöver ytterligare stärka idéburna aktörers möjligheter att bedriva vård och omsorg. Dessa aktörer är inte stöpta i samma form som näringslivet i övrigt och därför måste just dessa aktörer få verka under andra villkor att de kan fortsätta vara med och bidra – gärna i ännu högre utsträckning än i dag. Vid sidan av landstingens egna verksamheter och de privata företagen som erbjuder välfärdstjänster menar vi att även de idéburna aktörerna har något mycket viktigt att tillföra. De har ofta en stor legitimitet hos brukare, inte minst i grupper som står lite längre bort från samhällets huvudfåra och som myndigheter och vårdföretag har svårare att nå. Dessa unika mervärden hos idéburna aktörer går inte så lätt att poängsätta i en vanlig upphandling.

Förutom att vårdval införs på alltfler områden föreslår vi att det införs en laglig möjlighet att ge direktavtal till idéburna organisationer. Sådana avtal ska förstås ha samma höga krav på kvalitet, effektivitet, uppföljning och utvärdering som andra. Det skulle ge de idéburna verksamheterna en rimligare chans att bidra i framtidens sjukvård. Läs artikeln här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823