november 11, 2022
Arbetsliv

Undersköterskorna behövs – alla måste få jobba på toppen av sin förmåga

Undersköterskorna har blivit för få i vården. Det riskerar att ge sämre omsorg om patienterna, och mer stressade sjuksköterskor. Jag ger mig inte förrän vi har fler undersköterskor (och fler medicinska sekreterare) i vården.

I vården finns många yrkesgrupper som har viktiga uppgifter. Många har en lång utbildning eller på annat sätt en särskild kompetens just för sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att var och en får arbeta med just det de är utbildade till, och är experter på!

På senare år har vi sett hur undersköterskorna i vården har blivit allt färre. Samtidigt har vi anställt allt fler läkare och sjuksköterskor – och de behövs. Men det blir ett problem om undersköterskorna är så få att sjuksköterskor får sköta undersköterskornas uppgifter. Då riskerar vi att sjuksköterskorna i sin tur inte kan jobba på toppen av sin förmåga, inte kan använda hela sin kompetens, och inte heller avlasta läkarna som de annars skulle kunna göra. Svenska Dagbladet uppmärksammar detta i dag – och hur det kan påverka vården.

Jag vill inte att undersköterskor ska ersätta sjuksköterskor för att utföra de arbetsuppgifter som kräver deras speciella utbildningen. Men jag vill uppvärdera undersköterskorna och se till att vi har tillräckligt många för att alla patienter får en bra omvårdnad. Så att sjuksköterskor slipper stressa för att hinna med alla sina uppgifter. Så att alla känner sig behövda, och alla känner sig sedda.

En annan yrkesgrupp som vi behöver uppvärdera och se fler av i vården är förstås de medicinska sekreterarna (de som förr kallades läkarsekreterare). De är vårdens administrativa experter – och deras expertis behövs. Läkare och sjuksköterskor ska ägna sig åt vård, inte pappersarbete.

Jag ger mig inte. Vi behöver fler undersköterskor i vården. Och sjuksköterskor, och medicinska sekreterare. Det är något sjukhus behöver arbeta mer aktivt med. Flera är redan på gång, och jag kommer att ligga på för att alla gör det.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823