september 09, 2023

Tidningen Dagens Samhälle publicerade en intervju med mig i förra veckan. De har i en serie presenterat ett antal politiker under rubriken Ung och tung. Artikeln finns inte tillgänglig på nätet men i stora drag kan man väl säga att den tar upp mitt engagemang för bättre sjukhusmat, konst i vården och förstås det stora ansvarsområdet som handlar om kompetensförsörjning och personal. Jag passar också på att berätta hur arg jag är på Carema, som tycks ha bedrivet en urdålig äldreomsorg på sina håll och samtidigt plockat ut stora vinster. Lösningen på det är förstås inte att strypa de äldres möjlighet att välja äldreboende eller att minska mångfalden, men självklart måste uppföljningen och kvalitetsgranskningarna skärpas betydligt.

Dessutom lyfter tidningen fram mitt arbete i färdtjänstfrågorna för att skapa större frihet för resenärerna med rullstolstaxi. Det känns rätt länge sedan som vi gjorde den reformen men den har verkligen slagit väl ut för resenärerna.

Det är kul att betraktas som ung (jag fyllde ju 40 nyss…) och tung (i alla fall när det som här syftar på mina ansvarosområden och inget annat…).

Artikel i Dagens Samhälle
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823