juni 06, 2024

Igår hade vi möte i kulturnämnden. Ett viktigt beslut som vi fattade innebär att Unga Klara får stöd från landstinget för att bedriva hälsopedagogisk verksamhet för barn och unga. Unga Klara delar på det hälsopedagogiska stödet med Circonova som sedan tidigare har bedrivit verksamheten. De bägge aktörerna får 2,9 miljoner vardera för verksamhetsåret 2011/2012. Jag är glad över möjligheten att kunna erbjuda Stockholms läns skolelever teaterverksamhet i Unga Klaras regi. Unga Klaras gedigna erfarenhet blir en stor tillgång för den hälsopedagogiska verksamheten, som landstinget stödjer. Suzanne Ostens och Unga Klaras verksamhet ligger på en hög konstnärlig nivå, och har alltid präglats av stor relevans och respekt för den unga publiken. Unga Klara kommer att komplettera Circonovas verksamhet som rönt stor uppskattning.

 Vi är mycket glada över beskedet från landstinget, det är en viktig signal om vår betydelse. Det hälsopedagogiska perspektivet ligger helt i linje med vår arbetsmetod, vårt pågående projekt runt temat uppfostran och vårt barnperspektiv. Det ger oss också möjlighet till att nå en ny publik ute i regionen.

Det säger Unga Klaras VD Jonas Kahnlund i vårt gemensamma pressmeddelande.

Landstinget stödjer hälsopedagogisk kulturverksamhet riktad till barn och unga mellan 7 och 18 år, för att stärka deras hälsa med kultur som verktyg. Verksamheten ska vara avgiftsfri och hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Den ska bl.a. ha ett tydligt barnperspektiv och bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet. Aktörerna ska utöver programmen för målgruppen arbeta med metodutveckling och verksamheten ska ha förankring i adekvat forskning och utveckling om de ungas roll i samhället. Unga Klara och Circonova delar på stödet, med 2,9 miljoner kronor var. De två aktörerna lever upp till kriterierna kring bl.a. förankring och koppling till forskningen. Unga Klara planerar för föreställningar som vänder sig till bland andra gymnasieungdomar och högstadieelever. Circonova planerar för en ny föreställning riktad till de yngre åldrarna.

Läs mer: DN, Metro, GP, VK, TT

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821