maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Unga, ovaccinerade vårdas nu för covid-19

Det är yngre, ovaccinerade människor som nu vårdas på sjukhus. Endast omkring tio procent av de som vårdats på Stockholmsregionens sjukhus sedan vecka 24 har varit fullvaccinerad. 75 procent var helt ovaccinerade och 15 procent hade endast fått en dos vaccin. Medelåldern på de inlagda var bara 51 år. Detta är en tydlig signal om hur viktigt det är att fler vaccinerar sig.

70% av alla vuxna i Stockholmsregionen har nu fått sina två sprutor. Det är en viktig milstolpe!Bland 16-17 åringarna har fler än 55% vaccinerat sig på några veckor, de har inte hunnit få dos 2 ännu, men nu är det dags.

Det är bra att de flesta valt att vaccinera sig, men fler måste göra det. Nu är 120 personer inlagda och av dessa får 17 människor intensivvård.

Det är oerhört viktigt att fler vaccinerar sig mot covid-19. För att nå fler gör Region Stockholm en rad åtgärder. Vi har 31 vaccinationsmottagningar runt om i länet och vid de just nu fyra vaccinationsbussar som kompletterar mottagningarna. Därutöver vaccineras även vid vårdcentraler, skolor och universitet, med uppsökande team och på vissa sjukhus. Vi har informationskampanjer, hälsokommunikatörer, information på många språk och så vidare.

Jag följde med hälsokommunikatörerna i Rinkeby för att prata om vaccination

Nu stärker vi med ytterligare åtgärder för att nå fler och göra det enklare att vaccinera sig.

🔵 De fyra vaccinationsbussar som redan finns kommer att utökas med tre bussar till, varav två till kommer redan under början på nästa vecka och den sista i början på oktober. Bussarna kan vaccinera i kallare väderlek. Och ska vaccinera på platser där många rör sig, särskilt fokus på de grupper eller områden som ännu inte nått en hög vaccinationstäckning. I nästa vecka t ex i Kungsträdgården.

I våras startade de första vaccinbussarna. Här är jag i Botkyrka tillsammans med kommunalrådet Ing-Marie Viklund (L)

🔵 Fler skol- och högskolevaccinationer på campus

🔵 Fortsatt flerspråkig kampanj i sociala medier, digitala kanaler, tidningar och radio om vaccination. Kampanjmaterialet kommer även synas i SLs och Waxholmsbolagets miljöer

🔵 Fler samarbeten med andra aktörer i civilsamhälket som kan bjuda in sina medlemmar, nätverk och anställda till vaccinationstillfällen

🔵 Fortsatt vaccination av hemlösa och tillståndslösa. Informationsmaterial på 10 språk har också tagits fram till Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Läkare i världen och Convictus.

🔵 Särskilda insatser för att vaccinera fler kvotflyktingar

🔵 Särskilda insatser för att vaccinera fler via husläkarmottagningarna

🔵 Information till vårdpersonal om hur man kan bemöta felaktig information och myter kring vaccin och vaccination

Fler insatser kommer att planeras in och genomföras successivt. Läs mer om vad som görs i vaccinationsarbetet för att nå fler.

Jag uppmanar alla att vaccinera sig för sin egen skull och för andras. Vaccination är vägen ut ur pandemin och till frihet och öppenhet.

Tillsammans med Malin Danielson och Metin Hawsho besökte jag Täljegymnasiet och vaccinbussen
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821