september 09, 2023

Att vara ledsen och nedstämd ibland hör till livet. Men psykisk ohälsa är ett stort problem för många, inte minst unga. Psykisk ohälsa kan ha många olika skepnader som skolstress och corona-oro eller ensamhet, depression och svåra psykiatriska diagnoser. Ibland räcker det att prata med någon lyssnar och förstår. Andra behöver hjälp från skolan, socialtjänsten eller vården. Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Just nu vill jag och Liberalerna i Stockholmsregionen uppmärksamma psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att stödja dem som drabbas, och förebygga så att människor slipper problemen.

Om några veckor startar skolorna igen och just skolan har en väldigt stor roll i unga människors liv och att den fungerar bra har avgörande stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet här och nu, men också för hela livet. Jag vill peka på några viktiga områden för att unga ska kunna få bra stöd för sin psykiska hälsa:

Elevhälsoteam på skolan. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt eller behöver extra stöd, så att alla klarar sin skola med godkända betyg. Därför är det viktigt att det finns elevhälsoteam på varje skola, med funk­tioner som t.ex. skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Bättre samarbete. Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver. Flera verksamheter för barns och ungas vård och psykiska hälsa, som t.ex. Maria Ungdom och den psykiatriska barnakuten, ska samlas på en adress.

Sprid kunskap om suicid. Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. I Stockholm samarbetar Karolinska institutet med länets högstadieskolor för att nå ut till elever med kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Mer rörelse. Barn har rätt till rörelse och hälsa. De som tidigt upptäcker glädjen med att röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt. Alla skolgårdar ska ge möjlighet till lek och rörelse, oavsett om skolgården är stor eller liten.

Här kan du läsa mer om Liberalernas politik för psykisk hälsa hos barn och unga.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823