mars 03, 2024
Duktiga entreprenörer bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården
Sjukvård & hälsa Val 2014

Uppskattad mödravård hotas av vänsterns valfrihetsstopp

På Mama Mias kvinno- och barnhälsomottagningar får omkring 6 000 gravida kvinnor mödravård varje år. Men framtiden är oviss, eftersom flera vänsterpartier vill stoppa de valfrihet som vårdföretagen erbjuder.

”När jag grundade Mama Mia och införde att pappan fick vara mer delaktig i mödravården, då var det en del som skakade på huvudet”, berättar Christina Wahlström. Det var i slutet av 1980-talet hon startade Mama Mia, som blivit mycket populär bland blivande föräldrar och nu finns på ett flertal platser i Stockholmsområdet, Göteborg och Malmö. Jag har fått tillfälle att besöka den relativt nyöppnade mottagningen i Solna, där man även driver en vårdcentral vägg i vägg.

Mama Mia är ett exempel på hur en entreprenör med stark drivkraft kunnat bygga upp en verksamhet som många uppskattar. Vårdvalssystemet har gett Mama Mia möjlighet att växa och utvecklas. I början av 2000-talet tog en medarbetare på Mama Mia initiativ till en mottagning med särskild kompetens för lesbiska mammor. Tack vare att dessa fick ett mycket bättre bemötande gick den tidigare onormalt höga kejsarsnittsfrekvensen ner. Idag är Mama Mias ”regnbågsverksamhet” ett populärt alternativ bland hbtq-familjer.

Tyvärr så tycker inte alla att Mama Mias verksamhet ska få finnas. Vänsterpartierna vill stoppa blivande mammors möjlighet att välja mödravård, om den drivs av ett vanligt företag. ”Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen”, säger Miljöpartiet som motiv till att i praktiken tvinga Christina Wahlström, som efter drygt 20 år lämnat över vd-posten till sin dotter, att lägga ner Mama Mia.

Jag är imponerad av den verksamhet som Mama Mia – och många andra vårdgivare, privata som landstingsdrivna – bedriver. Vården mår bra av att det finns en mångfald av aktörer, som vågar prova nya idéer och arbetssätt. Självklart ska också den som satsar tid, kraft och pengar i att bygga upp en ny, uppskattad verksamhet kunna få en viss återbäring på sin insats. Vinstmedel behövs dessutom för att kunna investera i verksamheten – att köpa modernare utrustning, renovera lokaler, öppna nya mottagningar och så vidare. Ett företag som tvingas gå med förlust blir inte långvarigt.

Höstens val handlar om Mama Mia – och om alla de andra små och stora vårdföretag som du och jag har valt som husläkarmottagning, mödravårdscentral, ortoped eller inom något av de övriga 26 vårdvalsområdena. Vi i Folkpartiet kommer fortsätta slåss för att fler driftiga sjuksköterskor, barnmorskor och läkare ska kunna starta eget inom hälso- och sjukvården. Och för att du som patient ska ha flera alternativ att välja mellan, även i framtiden.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823