maj 05, 2024
Barnmorska
Arbetsliv EU Sjukvård & hälsa Val 2014

Utan invandrare stannar vården

Sverige har alltid varit ett invandringsland. De senaste årtiondenas invandrare jobbar ofta i vården. Öppenheten gör Sverige till ett bättre land.

Genom århundradena har invandrare hjälpt till att bygga upp det svenska samhället och svenska företag. De har drivit industrier och gjort avtryck i vårt kulturliv. I dagens Sverige är det bland annat sjukvården som är beroende av de medarbetare som har utländsk bakgrund.

I Stockholms län är det 25 procent – var fjärde medarbetare – i vården som själva är födda utomlands, eller har föräldrar som är det.

Utan invandrare stannar vården. 3 av 10 läkare är utrikesfödda.
EU-kandidaten Jasenko Selimovic konstaterar att utan invandrare stannar vården.

Som liberal är det självklart för mig att människor som behöver skydd ska kunna få det i Sverige. En human flyktingpolitik handlar inte om egenintresse. Men en klok invandringspolitik ser också den tillgång som nya svenskar innebär. Som personallandstingsråd med ansvar för våra 43 000 anställda och vård för två miljoner stockholmare, vill jag också framhålla betydelsen av det öppna Sverige för vår välfärd.

Var fjärde vårdanställd har alltså utländsk bakgrund. För specifika yrkesgrupper är det ännu högre andelar.

  • Nästan varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.
  • Fyra av tio tandläkare.
  • Fyra av tio specialistläkare.
  • Var tredje biomedicinsk analytiker.
  • Var femte undersköterska och sjuksköterska.
  • Och var femte psykolog.

Vi ska ta emot flyktingar och invandrare för att det är rätt. Men också för att det är klokt. Sverigedemokraterna, som tycker människor som redan bor här och gör nytta i till exempel vården, men inte vill ta emot fler, har bevisbördan. Som Jasenko Selimovic skriver i en läsvärd text på Stockholmsbloggen:

”För mig är det inte människors nytta som ska avgöra om de ska få en fristad i Sverige eller få möjligheten att söka en ny framtid här. Det handlar om humanism, om allas lika värde, om okränkbara rätten till asyl och om tron på den fria rörligheten inom EU. Men om Sverigedemokraterna vill tala om nytta för Sverige, är jag inte rädd för debatten.”

Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden. Det för oss mindre som människor, och fattigare som land. I Sverigedemokraternas stängda Europa blir alla förlorare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821