april 04, 2024
400 fler personer med utländsk bakgrund har fått jobb i landstinget. Allt fler av landstingets anställda har utländsk bakgrund – och invandrarna spelar allt större roll för att vi har en bra vård i Stockholmsregionen.

Våra anställda med utländsk bakgrund har det senaste året blivit mer än 400 personer fler. Tandläkare är det vårdyrke där vi har flest anställda med utomeuropeisk bakgrund.

Dagens Nyheter uppmärksammar att fler invandrare fått jobb i vården.
Som en av Stockholmsregionens största arbetsgivare har landstinget ett stort ansvar för en arbetsmarknad där alla får en chans att få jobb på sina meriter. Att vårdens anställda speglar andelen med utländsk bakgrund bland invånarna rätt väl gör att vården bättre kan lösa sin uppgift gentemot alla dessa invånare. I slutänden är det naturligtvis patienterna som är viktigast, och utan invandrarna kollapsar vården.Vi arbetar aktivt för att ge personer i Sverige med utländsk läkarutbildning jobb, och är så vitt jag vet det enda landsting som erbjuder provtjänstgöring med lön och handledning för läkare med utbildning från utanför EU. Vi är också det första landsting som efter granskning har godkänts av DO för att leva upp till diskrimineringslagens krav.

FAKTA: Invandrare i vården
2011 var utrikesfödda 24,5 procent av landstingets knappt 43.000 anställda, eller drygt 10.500 personer. 2010 var motsvarande andel 23,8 procent av drygt 42.300 anställda eller knappt 10.100 personer. 2006, var andelen 22,4 procent Antalet med utländsk bakgrund har mellan 2010 och 2011 ökat med 4,4 procent (ca 440 personer), medan antalet anställda totalt har ökat med 1,4 procent (ca 600 personer).

Länk till DN:s artikel. Även Dagens Medicin skriver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821