april 04, 2024
Arbetsliv

Utmaning att se kompetensen

Idag deltog jag i ett halvtidsseminarium för projektet Din kompetens – vår möjlighet, som landstinget driver med stöd av ESF (läs mer här). Projektet syftar till att landstinget som arbetsgivare ska bli bättre på att se personer med funktionsnedsättning som en tillgång vid anställning.

Jag tycker det här är otroligt viktiga frågor att jobba med, av flera skäl. Det handlar bland annat om att klara framtidens kompetensförsörjning. Det är en stor utmaning för landstinget, och för att lyckas måste vi bli bättre på att se varje individs kompetens – även den kompetens som finns hos personer med olika slags funktionsnedsättningar.

Paneldiskussion med Mats Sternhag, projektledare, mig och Maria Englund, personaldirektör.

Det blev ett givande seminarium med intressanta frågeställningar och perspektiv. Johanna Gustafsson vid Örebro universitet håller på med en utvärdering av projektet och hon berättade om hur våra attityder påverkar – och ibland inte påverkar – våra beteenden. Hon hade också tankar om framgångsfaktorer i det här arbetet, bl.a. att rekryterande chefer måste ha stöd från ledningen samt kunskap om funktionsnedsättningar och vad de innebär.

Vi fick också frågan vad vi själva gör för att bidra till att landstinget ska bli bättre på att se kompetensen. Jag hoppas att jag bidrar genom att i olika sammanhang lyfta de här frågorna. I Alliansens budget för landstinget, som är ett viktigt styrdokument, har vi också understrukit vikten av att öka kunskaperna om personer med funktionsnedsättning. Alldeles säkert finns det mer jag kan göra, och dagens seminarium gav mig definitivt en påminnelse om att hålla den här frågan ständigt aktuell!

Efter seminariet fick jag en länk skickad till mig med en film om en kvinna som arbetar inom vården och som har en funktionsnedsättning. En gripande berättelse. Se själva

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821