februari 02, 2023
Låt skolan fokusera på kunskap!
Sjukvård & hälsa Val 2014

Utsätt inte mina barn för Fis skolflum

Kunskap är nyckeln till utveckling och frigörelse. Kvinnors möjligheter till utbildning och förkovran har varit en självklar strategi i kvinnokampen. Feministiskt initiativs skolpolitik befäster flumskolan. För våra barn skull måste vi ta strid för kunskapsskolan. Det är nödvändigt för att våra söner och döttrar ska kunna forma sina självständiga liv som vuxna. Det är feminism på riktigt.

Jag ser i valstatistiken att en stor andel av mina grannar på Södermalm vill att Fi ska styra Europa. Det får mig att tro att de kanske vill att Fi ska få bestämma i kommunen också. Som förälder till två barn, en pojke och en flicka, är jag naturligtvis engagerad i skolans utveckling. Jag vill att skolan lever upptill sitt huvuduppdrag – att ge mina och alla andras barn kunskaper. Det och inget annat är riktigt viktigt. För att barn ska kunna lära sig något måste förstås miljön vara trygg och förmedla demokratiska värderingar. Men det är kunskapsförmedling som är målet. Jag läste därför med intresse Fis politik på skolområdet. Att lära barnen läsa, räkna, skiva verkar underordnat. Däremot föreslår de en lång rad åtgärder som de vill reglera, till exempel:

 • maximera skoldagen till 6 timmar per dag,
 • läxfri grundskola,
 • fler av all möjlig personal utom just lärare,
 • olika metoder för att bekämpa friskolor,
 • gratis förskola,
 • två köttfria dagar i veckan.

Är det verkligen detta Söderföräldrarna tror är det bästa för att våra barn ska få en bra kunskapsgrund att bygga sina liv på? Det gör mig mycket bekymrad.

Jag vill att skolans fokus läggs alltmer på huvuduppdraget att förmedla kunskap. Därför ser jag hellre en rad åtgärder som är helt på tvärs med Fis program. Jag vill…

 • att kunskapsförmedling ska vara skolans huvuduppdrag,
 • att undervisningstiden ökar, istället för minskar,
 • att förskolan håller hög och jämn kvalitet och det är viktigare än att den redan låga kostnaden för förskolan avskaffas,
 • att skolorna själva kan besluta om måltidernas sammansättning, gärna i samråd med elever och föräldrar,
 • att vi tilltror föräldrarna att välja skola.

Höstens val handlar om mer än yta och retorik. Det handlar om innehåll och konkreta politiska förslag. Jag hoppas att alla som överväger att rösta på ett visst parti också tar sig tid att läsa på vad partiet faktiskt vill göra om de får makten. Annars är risken att obehagliga överraskningar dyker upp efter valdagen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823