april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Utveckla psykiatrin med goda förebilder

Det är ju tyvärr ofta det som inte funkar som får plats i mediebruset. Som ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholm är jag väl medveten om utmaningarna. Det finns möjligheter till förbättringar inom inom bemötande, tillgänglighet, jämlikhet och kompetensförsörjning. Men det finns också en enorm potential. Den måste uppmärksammas, men framförallt tas tillvara.

Kollegor till mig har nyligen gjort ett intressant studiebesök. Jag kunde inte själv vara med men måste ändå få återge något av deras entusiastiska berättelse.

”Vi har världens bästa jobb” sa Madeleine Magnusson och Philip Brenner i dag när de berättade om sitt arbete för Jessica Ericsson (FP), ordförande i beredningen för Folkhälsa och Psykiatri. De jobbar båda på enheten för Borderline och Ångest som hjälper människor med svåra ångest- och tvångssyndrom, forskar kring ännu bättre behandlingsmetoder och utbildar fler läkare och psykologer så att ännu fler patienter ska kunna få den hjälp de behöver. Deras arbete gör skillnad, många av patienterna går från att ha fått sina liv kraftigt inskränkta på grund av sina sjukdomar till att inte längre uppfylla kriterierna för att ses som sjuka.

Representanter för Folkpartiets kansli i landstinget fick även besöka slutenvårdsavdelningen 131 där man inte bara arbetar med HBTQ-utbildningar för personalen, fysisk aktivitet och att ge patienterna möjlighet att kunna fortsätta vara föräldrar också när de är så sjuka att de behöver vårdas inneliggande. Avdelningen är också ett gott exempel på hur vårdmiljöer kan göras trivsamma. Golven är ljusa, möblerna smakfulla och tavlorna hade kunnat hänga i mitt vardagsrum.

Vi har att göra för att stärka och förbättra den psykiska hälsovården i Stockholm, ett av mina fokusområden den här hösten. Till vår hjälp har vi ett oerhört gott arbetsmaterial i form av kompetens och goda exempel.

image

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823