september 09, 2023
Sjukvård & hälsa Val 2014

V vill underkänna 1 miljon människors val

Över 1 miljon stockholmare har valt privat vårdcentral. Det är ett val som Vänsterpartiet vill underkänna. Dessa patienter ska – om V vinner valet – tvingas rätta in sig i den plan som politikerna då ritar upp. Privat verksamhet ska bli landstingets egen.

Idag skriver jag, tillsammans med mina partivänner Jessica Ericsson och Bo Persson om hotet mot människors rätt att välja och påverka det viktiga i vardagen som vi står inför på valdagen den 14 september. Artikeln hittar jag inte på nätet, men här har ni texten:

Skiljelinjen i svensk sjukvårdspolitik har sällan varit så knivskarp som nu. Folkpartiet går till val på att fortsätta låta fler privata aktörer bidra till utvecklingen av sjukvården. Mot oss står en opposition som vill förbjuda privata välfärdsföretag. Slaget om framtiden står bland annat, i Nynäshamn, där valfriheten är en självklar del av många människors vardag.

Alltför många, inte minst i Alliansen, tassar försiktigt i valfrihetsdebatten i tider när många partier verkar vilja sudda ut sina profiler. Det är beklagligt eftersom det behövs ett tydligt ställningstagande för valfrihet och fortsatt utveckling av vårdens mångfald.

Om privata vårdföretag förbjuds drabbas långt fler än några riskkapitalister. Fler än 9 av 10 vårdföretag har färre än 20 anställda. 6 500 av vårdens småföretagare är kvinnor. Även de 160 000 anställda i välfärdsföretagen – t ex sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare – bör ta hotet på största allvar.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ säger glasklart nej till företagande i vården. Miljöpartiet har gjort en omvälvande vänstersväng. Socialdemokraterna står handfallna inför Vänsterns ultimatum för regeringsbildningen.

Alla är överens om att eventuella övervinster och bristande kvalitetskontroll hos privata välfärdsföretagare är åt skogen. Från Folkpartiets sida har vi tagit initiativ till att göra det omöjligt för kortsiktiga ägare att verka inom välfärdsfältet. Men debatten saknar proportioner, och det viktiga måste vara kvaliteten och patienternas vilja.

Vänsterns aggressivitet handlar inte om att säkerställa vårdens kvalitet utan ideologi: att bara stat, kommun och landsting ska driva välfärdsverksamheter. Det innebär i princip att man vill avskaffa den tredjedel, ibland upp till halva, av vården som i dag drivs av andra aktörer. Att många människor väljer dessa vårdgivare för att man tycker de passar dem själva bäst, tycks sakna betydelse. Vänsterföreträdare i olika partier tycker att det är de, inte patienter eller föräldrar och elever, som ska bestämma.

I Stockholms läns landsting har vi gett vanliga människor mer makt än någonsin över sin vardag i vården. Över 1,1 miljoner i Stockholms län har valt en privat driven, men naturligtvis gemensamt finansierad, vårdcentral. I Nynäshamn är det de fristående vårdgivarna som står för primärvården – och har nyöppnat i Sorunda där landstinget lade ned på den rödgröna tiden. De fyra privata vårdcentralerna här i kommunen har nästan 24 000 patienter.

Tusentals gravida kvinnor går till privat mödravård. Deras val vill Jonas Sjöstedt överpröva. Den som gillar sin barnmorska riskerar alltså att hänvisas till någon av de landstingsverksamheter som Jonas Sjöstedt godkänt.

Tusentals andra invånare som behöver specialistvård söker sig idag till någon annan utförare än landstinget. Det är dessa människor som skulle drabbas hårdast av förbud mot välfärdsföretag.

I Stockholms län drivs ett akutsjukhus, S:t Göran, av Capio. Det är populärt bland både patienter och medarbetare och får väldigt fina, ibland överlägsna resultat. Men en ny vänstermajoritet skulle avveckla S:t Görans sjukhus i nuvarande form snarast möjligt.

Ingen är för överdrivna vinster i välfärdsföretagen. Men ingen, och allra minst patienterna, tjänar på en debatt som bygger på ideologiska skygglappar och måttlösa överdrifter.  Uppenbarligen väljer många patienter att söka sig till privata alternativ. Det har blivit en självklarhet att själv få välja vårdgivare utan politiska pekpinnar. Mångfalden gynnar också kvalitetsutveckling och nya arbetssätt som ger mer vård för skattepengarna, och ger framför allt kvinnor fler potentiella arbetsgivare.

Folkpartiet går till val på att privata alternativ är bra för vården. Vårdval ska införas inom varje område där det är möjligt. Vi kommer att fortsätta driva kravet på fri etablering för de aktörer som uppfyller kvalitetskraven. Vi kommer att utveckla vårdvalen så att t ex ersättningsmodeller styr ännu mer mot nytta för patienterna. Och vi lovar att ta strid mot varje försämring av människors valmöjligheter – och för att alla människor ska få mer makt över väsentligheter i sin vardag

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823