september 09, 2023

Det pågår en intensiv diskussion om vaccinationerna mot covid-19. Och jag får många frågor som jag gärna vill svara på.

Varför har inte fler vaccinerats mot covid-19?

I början av januari fick vi och övriga regioner besked om stora leveranser av vaccin. Men det har snabbt ändrats till att i verkligheten bli mycket små mängder. Leveranserna har till och med februari minskat med hela 80 procent, jämfört med vad som utlovats. Vi hade fått besked om cirka 570 000 doser till och med februari, men det blev bara knappt 170 000 doser. Detta är ett mycket stort hinder för oss att vaccinera i den takt regionen har beredskap för. Utan vaccin blir det tyvärr inga vaccinationer.

Tyvärr har vi fått besked om ytterligare minskningar i leveransen sedan denhär bilden gjordes.

Vaccin fördelas efter hur stor andel äldre som finns i varje region. Det gäller konstigt nog även Astras vaccin som inte får användas för äldre. Stockholm får minst andel vaccin i hela landet.

Varför har en mindre andel äldre med hemtjänst i Stockholm vaccinerats än i andra regioner?

Personer med hemtjänst är en av de prioriterade grupperna, vid sidan av boende i särskilda boenden och personal i vård och omsorg.

I Stockholm har alla äldre som bor i särskilda boenden sedan en tid tillbaka fått erbjudande om sina båda sprutor. Även en hel del personal i vård och omsorg har vaccinerats. Men vi har legat sämre till bland personer med hemtjänst.

Det beror på att vi har behövt använda en del vaccin för att vaccinera även personal i akutsjukvården som arbetar med covidpatienter, jag berättar mer om det längre fram.

Vi har tidigare i viss mån vaccinerat personer med hemtjänst. Och från och med denna vecka breddvaccinerar vi gruppen med hemtjänst. 12000 doser har getts under veckan. Om vi får mer vaccin kan vi höja tempot ytterligare.

Har Stockholm gjort egna prioriteringar av vilka som ska få vaccin?

Först och främst vill jag klargöra att Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringar där personer som bor i särskilda boenden, personal i äldreomsorg och personer med hemtjänst ingår i den första fasen.

Därutöver har Folkhälsomyndigheten sagt att även viss vårdpersonal som arbetar i akut sjukvård som IVA också kan behöva vaccineras tidigt och då kan det ske parallellt med vaccinationen av äldre i äldreomsorg och omsorgspersonal.

”Folkhälsomyndigheten anser att det, givet dagens läge, är rimligt att man tidigarelägger viss personalvaccinering i regionerna parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.” (FoHMs hemsida)

Detta beslutade regionens sjukvårdsledning att göra i början av januari när trycket på vården var enormt hårt och många covidsjuka blev inlagda på sjukhus. Om det var rätt eller fel kan självklart diskuteras. Jag tror det var rätt att vaccinera sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som jobbar mitt i pandemin. Det vore fruktansvärt om sjukhusen inte skulle kunna hjälpa sjuka patienter för att den egna personalen blev sjuka.

Det handlar alltså inte om att dessa yngre personer som jobbar i vården vaccineras för sin egen skull, utan för äldres och andra riskgruppers skull.

Varför vaccineras över huvud taget yngre personer?

De yngre som vaccinerats är till allra största delen (ca 75%) personer som arbetar i kommunal vård och omsorg, dvs framförallt personal på äldreboenden som ingår i Folkhälsomyndighetens högsta prioritering. Och så har vi alltså vaccinerat även viss personal inom covid-vården.

Dessutom får bara yngre människor vaccineras med Astras vaccin så det passar ju bra att använda detta till vård- och omsorgspersonalen. Syftet är hela tiden att skydda de mest sårbara och upprätthålla den nödvändiga vården under pandemin.

Är det rimligt att äldre och andra sårbara grupper får vänta på vaccin?

Nej, jag och Region Stockholm vill inget hellre än att snabbt vaccinera alla, och särskilt de äldre som är särskilt sårbara för smittan och måste skyddas. Jag har stor förståelse för den frustration som många känner när vaccinet dröjer. Många har gjort enorma personliga uppoffringar under pandemin och tvingats avstå från mycket som är viktigt i livet.

Därför är det enormt angeläget att Sverige driver på för att få fler vaccindoser levererade. Det är helt orimligt att inte vaccintillverkarna levererar som de lovat.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823