juli 07, 2024
Stockholmarna satsar mest på vård i landet, räknat i kronor per invånare. Vi har en förhållandevis rimlig kostnad per insats i stockholmssjukvården men vården blir totalt sett dyrare här eftersom vi gör fler vårdbesök. Det finns för och nackdelar med det – kanske bidrar det till att stockholmarnas hälsa är bättre än på många andra håll. Jag fokuserar på att tillgängligheten ska vara god och att mer vård kan göras utanför akutsjukhusen.

Hur mycket ska vården få kosta? Hur lätt ska det vara för mig som patient att få en läkartid? Det är viktiga frågor för en modern sjukvård, att resurserna används effektivt för att ge alla den vård de behöver utan onödig väntan.

I Stockholms län satsar vi mest på vården, per invånare, i landet. I Östergötland kostar vården minst. Därför är det intressant att jämföra våra två landsting, som SvD gör i dag. Jag tycker att vi borde jämföra oss mer, både inom och mellan landsting/regioner och länder. Både vi och östgötarna har nog saker att lära av varandra.

Vården i Stockholm kostar mer totalt sett – men den är inte dyrare än i Östergötland. Tvärtom är kostnaden per s k DRG-poäng (ett sätt att mäta vårdprestationer, volymen/insatsen av vård) lägre hos oss. Däremot utförs mer vård i Stockholm. Då blir totalsumman per invånare förstås högre.

I Stockholm har vi en stor tillgänglighet till ett brett utbud av vård, bl a tack vare våra många vårdval som har undanröjt köer och kortat väntetider dramatiskt. Vi har ett stort vårdutbud på relativt liten yta. Det betyder att fler använder mer vård. Men är det omotiverat?

Stockholmarna, patienter såväl som invånare i stort, är nöjda med sin vård – nöjdare än på många andra håll i landet. Våra vårdresultat är goda, inte minst cancervården är framgångsrik. Och hälsan bland stockholmarna är generellt bättre än på andra håll, t ex Östergötland. (Undantaget är psykisk hälsa där vi har en stor utmaning som kanske delvis beror på storstadsmiljön i sig.)

Vi har många fristående aktörer, privata vårdgivare som utför ett bra jobb, och bidrar till en tillgänglig och kvalitativ vård. Vi har Sveriges enda fristående drivna akutsjukhus, som levererar vård av hög kvalitet med nöjda patienter och nöjd personal till en lägre kostnad. Vi har stora möjligheter att själva jämföra och utveckla vården, men vi vill också jämföra oss med andra.

Östergötland har en bra och resurseffektiv vård. Jag har ingen intention att minska tillgängligheten och få stockholmarna att använda mindre vård. Tvärtom tror jag att vi, för den jämlika hälsans skull, behöver se mer vårdkonsumtion i vissa grupper. Men jag vill jämföra och utveckla.

Vi kan alltid lära mer om hur vi kan ge alla stockholmare en god vård, efter behov, och möjligheter till en god hälsa. Men vi ska också vara stolta och se hur bra vi redan är, hur långt vården i Stockholms län har kommit.

Sockholmarna har förhållandevis gott förtroende för sjukvården.

Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården som helhet samt för våra sjukhus och vårdcentraler, enligt Vårdbarometern (SKL):

Skärmavbild 2016-08-15 kl. 14.06.06

 

Det är intressant att jämföra vården i vårt land. Det finns en utmärkt tjänst för detta som SKL har i form av öppna jämförelser. Titta gärna in på Vården i siffror där du hittar mängder med intressanta siffror. Ett område som verkligen engagerar många är cancervården och där kan man bland annat hitta information om överlevnad i olika cancerformer i Stockholms län jämfört med riket eller något annat landsting. Så här ser det ut:

Överlevnad i cancer

 

För att utveckla vården i Stockholm och säkerställa att varje skattekrona används på bästa sätt genomför vi nu en stor omställning av sjukvården där öppenvården utvecklas och akutsjukhusen ska fokusera på de patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Det är en viktigt förändring.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821