juni 06, 2024
Arbetsliv

Valfrihet bättre än centralstyrning för medarbetarna

Det är roligt att Socialdemokraterna nu inför valåret börjar intressera sig för personalpolitiken. Men jag tror inte att mer centralstyrning är lösningen på de utmaningar vi har.

Inom landstinget har vi sedan ett antal år arbetat med åtgärder för att trygga framtidens kompetensförsörjning i vården. Det är en utmaning, inte minst på grund av att Karolinska Institutet under ett par år fick sin examinationsrätt för sjuksköterskor indragen. Men nu är utbildningen i full gång igen – och den kommer att utökas kraftigt. Vi har haft en bra dialog med regeringen, som i ett par omgångar satsat fler utbildningsplatser för sjuksköterskor. Nu tillkommer 250 platser.

Nu stundar ett valår, och det har tydligen även fått Socialdemokraterna att vakna till. De har gjort ett medieutspel som jag idag kommenterade i SVT:s AABCBC. Socialdemokraternas linje är att landstinget borde centralstyra mer. Trots att vi idag har en mångfald av verksamheter och utövare i hälso- och sjukvården vill Socialdemokraterna inrätta en ”central ledningsfunktion” där den politiska ledningen ska ”ta ett helhetsansvar för att bemanningen på alla sjukhus säkerställs”. Exakt vad de menar är något oklart, men jag antar att de vill att vi politiker ska detaljstyra mera – som man gjorde förr.

Vi tar politiskt ansvar. Men inte genom politisk detaljstyrning utan genom strategiska åtgärder utifrån de kompetensförsörjningsbehov som vi ser inom hälso- och sjukvården.

Landstingets personalavdelning arbetar kontinuerligt med analys av kompetensförsörjningsläget, och vi genomför åtgärder utifrån dessa analyser och planer.Samtidigt fortsätter vi att utveckla de kompetensförsörjningsåtgärder som redan tidigare var igång. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi satsar sedan flera år på specialistutbildning med studielön för sjuksköterskor. Många söker platserna.
  • Vi gör en ordentlig satsning på sjuksköterskornas och barnmorskornas löneutveckling. 59 miljoner 2014 och lika mycket 2015.
  • Vi genomför en kraftig satsning på arbetsmiljön genom att investera över 40 miljarder i nya och renoverade sjukhus samt 150 miljoner för direkta arbetsmiljöåtgärder.
  • Vi argumenterar för att staten ska utbilda fler sjuksköterskor. Och de har lyssnat så 250 nya platser tillkommer, som jag nämnde ovan.
  • Vi arbetar med en övergripande analys av de framtida kompetensbehoven, som ska ligga till grund för kommande strategiska åtgärder.

I sitt utspel beklagar Socialdemokraterna att olika arbetsgivare inom vården ”konkurrerar om personalen” (även om detta inte lyftes fram iABC-inslaget). Det ger en obehaglig bismak av att det var bättre förr, när det bara fanns en, stor arbetsgivare (dvs. landstinget). Socialdemokraterna verkar tycka att det är dåligt att det finns en arbetsmarknad med flera arbetsgivare för de kvinnodominerade vårdyrkena. Det tycker inte jag. Det gynnar kvinnorna att de nu har fler än en arbetsgivare att välja på.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821