juli 07, 2024
Färdtjänstbil

Tidningen Veteranen spår att färdtjänstfrågorna kan bli heta valfrågor 2014. Kanske har de rätt. Det finns ett stort engagemang och samtidigt en frustration över att vi inte lyckas nå den flexibilitet och valfrihet som jag tror väldigt många färdtjänstkunder önskar.

Folkpartiet har, efter förslag från mig, tagit ställning för att lagen om valfrihet ska omfatta även färdtjänst, vilket inte är fallet idag.

Barbro Westerholm har motionerat i riksdagen i frågan. Nu hoppas jag att riksdagen tar frågan på största allvar. Mycket står på spel för en grupp människor vars frihet att resa är hotad.
Annars bör det verkligen bli en valfråga 2014.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821