april 04, 2024
Sjukvård. Stetoskop.
Sjukvård & hälsa

Valfrihet och vårdplatser går hand i hand

Tack vare vårdval har stockholmarna fått makt över viktiga beslut om sin egen vård. Men vårdvalen har också gjort vården mer tillgänglig och skapat större kapacitet. Det är oroande att Socialdemokraterna nu verkar göra en vänstergir som hotar både valfriheten och utbyggnaden av vården i Stockholms län.

I Dagens Medicin i dag skriver jag med mina Alliansvänner Marie Ljungberg Schött, Ella Bohlin och Karin Fälldin om hur ”Socialdemokraternas nya linje hotar utbyggnaden av vården”. S går nu allt oftare och allt hårdare till attack mot vårdvalen. Självklart ska vi följa upp, bevaka kostnadsutveckling och se över ersättningsmodeller – men vi kan inte bortse från den verklighet vi ser. Barn med språksvårigheter som tidigare fick vänta månader får nu hjälp av en logoped nästan direkt. Väntetiderna till höft- och knäledsoperationer, som tidigare var något av symbolen för vårdköer, är nu i princip borta.

Som av en händelse uppmärksammas idag också den våta filt som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet håller på att lägga över den privata vården. Den politiska osäkerheten gör att företag i vårdsektorn som vill expandera har svårare att få banklån för att investera i sin verksamhet.

Vårdvalen gör att människor får fatta egna beslut, även när de är patienter. De får makten att välja, och välja bort. Det sporrar utveckling och förbättring i vården. Men vårdvalen är också en bärande del av utbyggnaden av framtidens hälso- och sjukvård. Den ökade tillgängligheten sker till stor del tack vare ett ökat antal duktiga vårdgivare runtom i Stockholms län.

Mer vård flyttas ut från sjukhusen tack vare vårdval, nya vårdplatser öppnar på närsjukhus, andra (och allt fler) patienter behöver inte ens ligga inne på sjukhus utan kan gå hem samma dag. Och på akutsjukhusen frigörs resurser och vårdplatser för dem som verkligen behöver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823