december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Vård för sjuka äldre – geriatrik upphandlas

De sjuka, sköra äldre patienterna ska ha en välfungerande vård anpassade efter deras behov, så kallad geriatrisk vård. Från landstingets sida vill vi utveckla vården. Just nu pågår en upphandling av några geriatriska verksamheter i länet. Dessa drivs redan idag i privat regi, men avtalen löper ut och vi behöver göra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

I upphandlingen ställer vi krav på att den som ska få erbjuda äldre geriatrisk vård måste leva upp till flera viktiga kvalitetskriterier. Vi vill att vårdföretagen ska tävla om att erbjuda högsta kvalitet. Därför gör vi en så kallad kvalitetsupphandling.

I media har det beskrivits som att upphandlingen är ett lotteri mellan olika vårdföretag. Men det är en väldig förenkling. Det är nämligen så att bara om två företag kommer med likvärdiga anbud så får lotten avgöra. Av förfrågningsunderlaget framgår att ”har två anbud samma poäng efter utvärdering kommer SLL lotta fram en vinnare”. Det är en klausul som förstås bara behöver användas om det ovanliga skulle inträffa att två anbudsgivare bedöms helt likvärdiga i utvärderingen. Inget av partierna i hälso- och sjukvårdsnämnden framförde något invändningar mot detta när beslutet fattades. Självfallet gäller förstås att samtliga utförare måste leva upp till kraven på en god äldrevård.

Läs gärna mer om upp upphandlingen här. Förfrågningsunderlaget för upphandlingen hittar du här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823