december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Vård ska ges med evidens

Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundläggande utgångspunkt när vi med skattemedel ska skapa tillgång till bra hälso- och sjukvård för befolkningen. Patienterna ska veta att den vård som erbjuds och/eller finansieras av landstinget ska ges utifrån detta. Och skattebetalarna ska veta att vi använder deras pengar med varsamhet och inte på metoder som vi inte vet har någon positiv effekt.

Liberalerna presenterar just nu en rad förslag för att utveckla hälso- och sjukvårdspolitiken. Som ett led i detta skriver jag i dag i Dagens Medicin om alternativmedicin, om Vidarkliniken och om två förslag som vi lanserar i vårt sjukvårdspolitiska program:

  • Hälso- och sjukvårdens patienter ska känna sig trygga i förvissningen om att de behandlingsmetoder som vården använder vilar på vetenskaplig grund. Lagstiftningen ska skärpas så att det blir tydligt att legitimationen är förknippad med ett ansvar för sitt agerande och att den behandling och de råd som vårdpersonalen ger ska vila på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården.

För några år sedan uppmärksammades att en läkare som ägnade fritiden åt healing och dessutom marknadsförde detta med hjälp av sin läkarlegitimation för att skänka lite seriositet till verksamheten.  Det var helt i enlighet med lagen. Men, som vi ser det, allt annat än lämpligt. Legitimation ger ett stort ansvar som förpliktigar.

  • Genom en stärkt patientlag ska psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det finns flertalet terapier vid psykisk ohälsa som inte är grundade på vetenskap och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling.

Det är oacceptabelt att jag eller du kan sätta upp en skylt på dörren och bjuda in sköra personer till exempelvis hemmasnickrad sorgeterapi. Därför vill vi skärpa patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom.

Våra förslag ska diskuteras på Liberalernas landsmöte i november. Jag har gott hopp om att partiet ställer sig bakom dessa.

Alternativmedicin river upp starka känslor. När Stockholms läns landsting meddelande att vi inte tänkte förlänga ett avtal med antroposofiska Vidarkliniken därför att vi inte anser att de lever upp till kraven blev det startskottet på en intensiv debatt. En mailbombningskampanj startade och en medial granskning och diskussion tog fart. Ur mitt perspektiv har min uppfattning – att vård ska ges med evidens – stärkts under den här perioden.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823