december 12, 2021

Idag skriver jag och Barbro Westerholm i Aftonbladet om hur vi vill säkerställa att vård ska ges på vetenskaplig grund.

Vi vill utmana de självutnämnda hälsoprofeterna som erbjuder sina tjänster till sjuka människor och människor i kris. Vi menar att var och en av oss som patienter måste kunna lita på den vård som ges är vetenskapligt förankrad. Vi vill också skydda psykiskt sköra människor från diverse snabbutbildade terapeuters insatser. Jag har skrivit om några av våra förslag tidigare här.

Vi menar att samhället har ett av sina viktigaste åtagande i att tillses att människor får bästa tänkbara vård och stöd för den egna hälsan.

Vi föreslår bland annat, i vårt nya sjukvårdspolitiska program, följande:

Skapa ”vårdens app-store” med personliga e-hälsotjänster för personlig frihet, moderna människors behov och ökad patientsäkerhet. När någons smarta verktyg eller tjänst har auktoriserats ska de finnas tillgängliga för patienter och vårdpersonal, med kvalitetskontroll, men under fri konkurrens.

Skärp reglerna för vårdens legitimationsyrken så att personal måste agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkarlegitimationen ska tydligt förknippas med ansvar för sitt agerande och behandling och de råd på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården. Vi accepterar inte healing-läkare och homeopatråd i vården. Nya metoder och preparat ska utvecklas med ständig forskning och kliniska prövningar inom hälso- och sjukvården.

Skydda psykiskt sköra personer från kvacksalvare. Gör ett tillägg i patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom.

När människor söker råd om sin hälsa, eller genomgår en livskris, står i dag hälsoprofeter av olika slag redo med allehanda påstått saliggörande lösningar. I  i bästa fall verkningslösa behandlingar – i värsta fall sådant som fördjupar en sjuk människas problem.

Nyligen blottade Aftonbladets Katrine Kielos sin naiva inställning till alternativmedicin då hon blandade ihop kritik av finansmarknaden med försvar för homeopati och örtmedicin. Hon skrev:

”Den brittiske författaren Dan Hind har påpekat att även om det finns problem med örtmedicin och homeopati som brukar kritiseras i förnuftets namn, så har WHO registrerat 8 985 fall av biverkningar från naturläkemedel mellan 1968 och 1997. Det kan jämföras med att University of Toronto räknar med att 106 000 amerikaner dör varje år av konventionella läkemedel. Kanske är multinationella läkemedels­företag som manipulerar fakta för att öka försäljningen och hotar vetenskapsmän som kommer med obekvämasanningar ett större hot mot förnuftet än homeo­pater?”

Att konventionella läkemedel, med mångdubbelt större användning, ger fler rapporterade biverkningar än naturläkemedel är inte så konstigt. Som alla som läst en bipacksedel vet, kan det vara motiverat för möjligheten att bota en sjukdom. Problemet med homeopati och annan humbug är att de inte botar. Det krav vi ska ställa i svensk hälso- och sjukvård är förstås att behandlingen har avsedd effekt.

Katrine Kielos närmar sig dock, om än omedvetet, en intressant koppling mellan finansmarknaden och homeopati, kristallterapi m.m. Alternativmedicinen är en industri som beräknas omsätta 500 miljarder kronor globalt (Singh & Ernst, ”Salvekvick och kvacksalveri” ). Det är på sjuka människors hopp profitörerna gör sina vinster. Det är hög tid att utmana hälsoprofeterna!

Även Smålandsposten uppmärksammar våra förslag.

Uppdatering: Fler som bloggar: Humanistbloggen

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752