maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Vård vid stressrelaterad sjukdom

Fler mottagningar och tydligare uppdrag, det är två goda effekter av vårdvalet som införts för rehabverksamheten i Stockholm för de patienter som lider av stressrelaterad sjukdom. Patienten i fokus och möjlighet till vård över hela länet är två värden som legat till grund för förändringen. Just nu sker en aktiv mediabevakning av frågan, här är några svar på frågor du kanske har.

DS rehab har utför ett viktigt försöksarbete med flera tilläggsuppdrag. Den förra mandatperioden beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden att införa nya möjligheter för patienterna att välja vård av olika utförare. Uppdraget att införa vårdval om rehabilitering gavs till förvaltningen redan 2012 och har sedan dess kommunicerats vid flera tillfällen. 2014 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett tilläggsuppdrag, att genomföra vårdval även för patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Även detta har kommunicerats och sjukhuset har givits mycket god tid på sig att förbereda övergången, jag är övertygad om att de genomför detta på ett smidigt sätt. Att frågan nu uppmärksammas beror säkert på att Danderyds sjukhus nu slutar ta emot remisser för denna patientgrupp. Istället tar andra aktörer över på olika håll i länet. I sommar ska förändringen vara fullt ut genomförd.

Beslutet att införa vårdval är taget för utöka möjligheterna till åt dessa patienter även framtiden. Med det nya vårdvalet förväntas antalet vårdgivare inom området öka och därmed kan patienter få en aktiv rehabilitering. Sedan vårdvalet infördes i oktober 2014 finns snart dubbelt så många mottagningar. Målet är att dessa patienter ska förbättra och/eller behålla sin handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga. För att bli godkänd som vårdgivare i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR. Det innebär i praktiken att patienten behandlas av ett team bestående av läkare, psykolog och sjukgymnast samt vid behov arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom. I dag drivs liknande verksamheter inom Stockholms läns landsting bland annat via Rehabiliteringsgarantin. Vårdvalsuppdraget bygger på erfarenheter från tidigare verksamheter men kraven är tydligare beträffande innehåll, kompetens och uppföljning än tidigare försöksverksamhet. Det är viktigt att påpeka att insatserna måste anpassas efter den individens egna förutsättningar och behov.

Det första beskedet om uppdragets upphörande gällde till den 31 december 2014, för att säkerställa en god övergång förlängdes dock uppdraget till 30 juni 2015.

Inom landstinget arbetar vi för att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov. Det innebär bland annat att den vård som inte kräver akutsjukhusets lokaler eller andra resurser inte heller ska ges där utan på andra ställen nära och tillgängligt för patienterna. Detta är också ett av skälen till att verksamheten inte längre ska bedrivas av Danderyds sjukhus. Det behövs en mångfald i sjukvården, flera vårdgivare ger patienten större valmöjligheter och påverkansmöjlighet.

Sammantaget har sjukhuset givits god tid för att förbereda och genomföra förändringen. Förändringen innebär fler vårdgivare och ett tydligare uppdrag gällande innehåll, kompetens och uppföljning över hela länet.

Länk: SvD

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821