maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Vårdcentral som politiskt monument? Jo, om jag får välja.

Ska det byggas några politiska monument över mig så blir det en vårdcentral! Det slår jag fast i en längre intervju DN gjort med mig.

Jag beskriver de satsningar som gjorts på den högspecialiserade vården genom NKS som blir ett sjukhus för de svårast sjukaste patienterna fullt utbyggt 2018. Vi kan vara stolta över att vi satsar på de svårast sjuka människorna.

Det är en förändringsperiod i en omfattning som få av oss upplevt tidigare. Att sätta nya Karolinska sjukhuset i Solna i drift är en epokgörande förändring. Självklart innebär detta påfrestningar för medarbetare, ledare (och även för politiker :)). Min erfarenhet är att förändringar i stora organisationer som SLL är jobbiga för många inblandade. Det dyker upp problem, alla drar inte åt samma håll. Inför detta känner jag stor ödmjukhet. Men jag är också övertygad om att förändringar är nödvändigt om vi vill ha en utvecklad hälso- och sjukvård i framtiden. Med tiden kommer NKS av många fler att betraktas som en fantastisk möjlighet för Stockholmssjukvården, för patienterna och för vårdutvecklingen.

I artikeln lyfter jag också fram den omställning som behövs i Stockholmsvården för att stärka primärvårdens roll i syfte att skapa bättre kontinuitet för patienterna, och i synnerhet de med kroniska sjukdomar.

En annan fråga som präglat hösten är upphandlingar som gått snett. Låt mig först säga att det görs otroligt många upphandlingar och de allra flesta fungerar alldeles utmärkt. Men som alla vet har vi också exempel där det inte gått så bra, det måste vi i hälso- och sjukvårdsnämnden ”städa upp i”. Jag säger i intervjun att jag känner mig som en städgumma. Men det är inte på förvaltningen jag städar utan i de politiska beslutsordningarna där upphandlingar ibland dragit ut på tiden eller inte ger det utfall vi tänkt oss. I detta arbete har vi ett mycket gott stöd från hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetare och ledning. Där finns så mycket kunskap som vi har största nytta av.  Det arbete som nu görs av medarbetarna i SLL lägger en god grund för bra upphandlingsprocesser i framtiden. Affärsmässighet, tydlighet i uppdrag, god ordning för uppföljning, kvalitetsfokus ska prägla landstingets upphandlingar och utgångspunkten är att vi ska hushålla väl med skattebetalarnas pengar och eftersträva bästa möjliga vård för patienterna.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821