december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Vårdcentralen, hjärtat i människors vård

Eftermiddagen tillbringade jag hos Täby CentrumDoktorn, en stor vårdcentral som möter människornas vårdbehov. Marie-Louise Butler tog emot och visade runt på mottagningen.

På den här vårdcentralen, som är en av de större i länet och den största av de privat drivna vårdcentralerna, har man både certifierat sig som astma/kol-mottagning och erbjuder en särskilt mottagning för äldre.

Den särskilda äldremottagningen är en av flera som tillkommit under det senaste året på husläkarmottagningarna för att bättre styra mot mer insatser för dem som har störst behov. Den riktar sig till personer som är 75 år och äldre och syftet är att skapa bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård för att bidra till ett hälsosamt åldrande. En del av erbjudandet är möjligheter till hembesök av husläkare och distriktssköterska.

Jag fick också vara med och träffa några patienter med olika behov men med det gemensamt att de är listade hos husläkare hos Täby Centrum Doktorn och tycktes ha fått en bra kontakt med sin läkare. De hade skiftande problem och behov av vårdinsatser, inte minst läkemedelsfrågor var viktigt för alla att få stämma av med sin läkare. Några behövde få guidning vidare i vården för fördjupade undersökningar, men hjärtat eller navet i sjukvården hade de uppenbarligen hos sin egen husläkare.

För mig personligen betyder det mycket att få dela en stund av vardagen i vården och tala med dem som arbetar där. På så sätt får jag en lite djupare förståelse för hur förutsättningarna ser ut för att erbjuda invånarna hälso- och sjukvård efter skiftande behov.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823