december 12, 2023
Almedalveckan avrundas. Jag är kvar på Gotland men semestrar på Storsudret med min familj och goda vänner. Dags att summera ännu en fantastisk vecka i Almedalen. Jag har lärt mig massor och jag har fått möjlighet att diskutera frågor om hur svensk hälso- och sjukvård behöver utvecklas.

För en vecka sedan landade jag i Visby och gladde mig åt att SvD publicerat en artikel av mig och Jan Björklund om digitalisering i vården. Vi vill modernisera vården och ge patienterna mer makt samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. Vi fick svar på från en läkare som inte alls ser digititaliseringens möjligheter utan snarare ser den som ett hot mot vården. Den debatten tar jag gärna eftersom jag ser ett stort behov av att vården flyttar fram positionerna och möter patienterna med moderna lösningar, så jag svarade förstås tillbaka. Det var dock inte bara i medias debattsidor som digitaliseringsdebatten tog fart. Hela Almedalsveckan präglades – i alla fall för oss som engagerar oss i vårddebatten – av ditigaliseringsfrågorna.

Under veckan diskuterade jag även kompetensförsörjningen och brister på specialistsjuksköterskor. Jag menar att det behövs ett nationellt grepp kring kompetensförsörjning och framförallt utbildningen för specialistsjuksköterskor. Men jag menar också att kompetensen måste användas smartare i vården. Undersköterskor och vårdbiträden borde få sköta sina uppgifter så att sjuksköterskorna fick utrymme att ägna sig åt just det som de är utbildade för. Så ser det inte alltid ut idag.

Jag fick möjlighet att diskutera en rad olika ämnen i Almedalen och där driva min liberala linje där den enskilda patientens möjligheter och rättigheter är i fokus och där varje människa som skapar vården – medarbetaren – tas tillvara, bland annat hos Vårdförbundet, 1,6 miljonerklubben och flera andra aktörer. Men jag hann också med många trevliga möten, mingel och middagar, exempelvis hos Cancerfonden, där sjukvården diskuterades flitigt. Sammantaget är jag både uppfylld av ny kunskap och inspiration och helt redo för lite sommarvila.

Läs gärna hur jag och några andra makthavare i vården summerar debatten i Dagens Medicin.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823