april 04, 2024
Liberalerna

Värdefull satsning på forskning

Idag skriver jag och min FP-kollegor Ninos Maraha och Mats Siljebrand i Södertälje om de viktiga satsningarna på forskning som nu görs från statens sida. Läs gärna vår artikel i Länstidningen. 

Vårt budskap är att i en tid när läkemedelsindustrin byter fokus – från gamla industriländer till nya tillväxtländer – är det viktigt att Sverige gör rätt prioriteringar för att kunna fortsätta producera livsnödvändig medicin. Regeringens satsning på life science-insatsen är av avgörande betydelse. För Södertäljes – och hela länets – del är det särskilt glädjande att 100 miljoner går till ett nytt forskningscentrum.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823