oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Vården behöver utveckling – inte stopplagar

Patienter och personal i hälso- och sjukvården behöver en utveckling där vi kan få mer och bättre vård i framtiden. Då behöver vi ta hjälp av alla goda krafter – också privata vårdgivare. Stopplagar är en återvändsgränd för sjukvården.

En bra sjukvård som finns när vi behöver, utan länge väntetider, och där vi själva får fatta viktiga beslut och t ex välja vårdgivare: Det är vad min och Folkpartiets sjukvårdspolitik handlar om. Eller annorlunda uttryckt: om kvalitet, tillgänglighet och valfrihet. Framtidens sjukvård behöver också utveckling och innovation. För alla dessa ändamål är det viktigt med en mångfald av aktörer, för att skapa alternativ, verklig valfrihet, konkurrens om och spridning av goda vårdidéer.

I dag skriver jag på Dagens Samhälle och kritiserar skarpt vänsterregeringens planer på olika stopplagar för vården:

”Nu föreslås åter stopplagar mot vissa vårdgivare i svensk hälso- och sjukvård. Det som ska föranleda förbudet för vissa vårdgivare är inte kvalitet, tillgänglighet, kostnader eller liknande – utan bara driftsformen, vinstdrivande företag. Sådana lagförslag är lika kortsiktiga och kontraproduktiva i dag som när den förra socialdemokratiska regeringen lagstiftade om företagsförbud i vården, 2006. Det är lika dumt att stoppa vinstdrivande vårdcentraler som att förbjuda privat drivna akutsjukhus – och att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar är både meningslöst och potentiellt skadligt.”

”Medborgarna efterfrågar inte bara tillgänglighet och kvalitet utan också valfrihet. Den valfriheten vill den rödgröna regeringen inskränka, tydligt dirigerade av Vänsterpartiet, som aldrig gjort någon hemlighet av sitt motstånd till att bryta upp de offentliga monopolen i välfärden. Här kommer pampfasonerna in igen; men jag tänker ta strid för stockholmarnas valfrihet, och jag vill att den ska utsträckas även till invånarna i andra landsting.”

”Vårt syfte i vård och annan välfärd måste väl vara att garantera medborgarna de bästa möjliga tjänsterna med så hög effektivitet som möjligt. Det handlar om att få skattepengarna att räcka maximalt, med hög kvalitet och tillgänglighet, jämlik tillgång för alla invånare och god arbetsmiljö för medarbetarna. Vi måste se objektivt och sansat på de olika vårdgivarna och hur de kan leverera det vi och medborgarna efterfrågar.”

Läs min artikel i Dagens samhälle.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823