maj 05, 2024

Barnsjukvården i Region Stockholm ska utvecklas. Huvudinriktningen är att mer vård flyttar ut från de stora sjukhusen. Bland annat satsas 10 miljoner kronor på att ge upp till 125 fler barn utbyggd avancerad hemsjukvård.

Fler barn ska få hemsjukvård. Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) föreslås byggas ut med 125 vårdtillfällen om 1 000 vårddagar per år till en kostnad av ca 10 miljoner kronor. Utbyggnaden innebär en ökning om 12,5%.

– Ingen ska behöva tillbringa mer tid än nödvändigt på stora sjukhus – och allra minst barn. Vi vill att vården ska finnas så nära barnen som möjligt och att även svårt sjuka barn ska kunna bo hemma och ha ett vardagsliv i sin kända miljö i så stor utsträckning som möjligt. Därför kommer vi satsa på en utbyggnad av avancerad sjukvård i hemmet.

Fler barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) ska drivas inom vårdvalet. Nya vårdgivare står beredda att ta över i Sollentuna, Bromma och Huddinge. Genom vårdval kan vi erbjuda barn och familjer både valfrihet och en tillgänglighet till barn- och ungdomsmedicinska insatser runtom i Stockholmsregionen.

Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus får samtidigt ett nytt uppdrag för öppenvårdsmottagningar utanför sjukhus för de barn som ändå behöver sjukhusens resurser. Nuvarande mottagningar i Liljeholmen, Nacka och Farsta blir sådana sjukhusanslutna BUMM-mottagningar. Södersjukhuset behåller dessutom en BUMM inom vårdval i Handen för att säkra vårdutbudet där. Södertälje sjukhus får ett kombinerat vårdvals- och sjukhusuppdrag för BUMM, för att säkra sjukhusets totala barnverksamhet inklusive förlossningsvård.

Förslaget om ny strukturen för barnsjukvården kommer att behandlas på hälso- och sjukvårdsnämnden 26 september. Mitti uppmärksammar förslaget.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821