september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Vårdgivare granskas

En fördjupad granskning genomförs av en vårdgivare inom gynekologi. Bakgrunden är indikationer på att allt inte gått rätt till – ekonomiskt men i värsta fall också medicinskt. Landstinget har utökat resurserna och rutinerna för uppföljning och granskning av alla våra vårdgivare.

I förra veckan skrev jag under rubriken ”Bara seriösa vårdgivare ska få verka i Stockholmsvården”. Det handlade om granskning och uppföljning i allmänhet, och om en vårdgivare inom gynekologin i synnerhet. En särskild granskning gjordes med ett stort stickprov på 400 journaler, efter indikationer på att allt inte stod rätt till. Nu skildras denna vårdgivare och misstankarna om fel i Expressen.

Det är alltid allvarligt när det finns misstankar om fusk och än värre felaktig behandling. Det finns tecken på att den aktuella vårdgivaren ha fakturerat landstinget för för dyra behandlingar. I värsta fall har kvinnor drabbats genom onödiga och onödigt omfattande ingrepp. Möjligen har landstinget lidit ekonomisk skada. I värsta fall har kvinnliga patienters säkerhet äventyrats.

Landstinget har som jag skrev förra veckan utökat vårt arbete med uppföljning ytterligare, dels med beslut i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017, dels med ytterligare beslut om utökade stickprovskontroller. Dessutom gör vi förstås riktade granskningar när det finns behov. Det är alltså fallet här. Nu fördjupas landstingets granskning av vårdgivaren Ultragyn ytterligare för att ta reda på vad som hänt.

Bryter någon vårdgivare mot landstingets avtal är det allvarligt. Bryter man mot vårdens medicinska etik och äventyrar patientsäkerheten med onödiga ingrepp, är det oerhört mycket allvarligare. Det kommer få konsekvenser. Vi ska inte ha fuskare, äventyrare och kvacksalvare som spelar med patienternas säkerhet i Stockholms läns sjukvård.

Jag vill också berätta att en av mina medarbetare har familjeband till en person verksam hos den aktuella vårdgivaren. Från landstingets politiska ledning har vi inga kontakter med vårdgivare när det gäller att teckna och följa upp eller granska avtal och verksamheter, det arbetet utförs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För det andra har min medarbetare inte haft någon del i diskussioner och ställningstaganden kring den aktuella vårdgivaren och situationen; rent praktiskt har hon lämnat rummet när jag behövt föra samtal med andra tjänstemän i detta ärende och hon har på inget sätt varit delaktig i hanteringen eller kontakter med förvaltningen om detta.

Jag är övergripande ansvarig för all hälso- och sjukvård inom landstinget. Min kollega landstingsrådet Ella Bohlin är den som har det politiska ansvaret för kvinnosjukvården. Det innebär att hon och hennes medarbetare hanterar normalt frågor kring gynekologi, så också i detta fall. När vi nu gör granskningar och uppföljningar blir det dock också en fråga där jag som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden behöver engagera mig och vara informerad. Då blev det också självklart att säkerställa att min medarbetare inte skulle vara delaktig i arbetet för att undvika att en jävssituation skulle kunna uppstå.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823