juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Vårdköerna ska bort

Kökapning i Stockholm! Nu presenterar Alliansen i Stockholmslandstinget ett initiativ för att kapa vårdens köer. Sedan regeringen la en våt filt över de privata vårdgivarna och avskaffade kömiljarden har köerna växt sig orimligt långa i landet. Stockholm ligger bättre till än rikssnittet, men vi är inte nöjda förrän köerna är väck. 

Alliansen i Stockholms läns landsting inför nu en egen ”kömiljard”. I budgeten för 2018 tillförs ytterligare en halv miljard kronor (vilket skulle motsvara drygt två statliga kömiljarder). Vårdköerna ska kortas, både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen. Detta för att på egen hand möta regeringens avskaffande av den nationella kömiljarden, vilket försämrat tillgängligheten till vård i hela landet.

Stockholmarnas sjukvård ska vara trygg, flexibel och ha hög tillgänglighet. Därför fortsätter vi arbetet med att stärka primärvårdens ställning som människors huvudsakliga och första ingång i vården. Med den här satsningen ger vi husläkarna möjlighet att ge patienterna i Stockholms län bättre tillgänglighet till vården.

Sammanlagt tillförs ytterligare en halv miljard kronor i 2018 års budget för att korta köerna både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen:

160 miljoner tillförs husläkarmottagningarna för att stärka vårdgivarnas incitament att leva upp till vårdgarantin, och kan exempelvis handla om ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal eller webb-tidbokning. Detta ska bidra till en mer tillgänglig primärvård och på så sätt minska trycket på närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och sträcker sig över flera år.

340 miljoner tillförs akutsjukhusen för att åstadkomma en långsiktig nivåsänkning i köerna för besök och behandling. Ett arbete har påbörjats där sjukhusen aktivt samarbetar och hjälper varandra genom att erbjuda varandra avlastning där det för tillfället finns tillgänglig kapacitet. Det är dock inte tillräckligt för att korta köerna i så stor omfattning som Alliansen önskar. För att påskynda detta och korta köerna tillförs 340 miljoner som en engångsinsats. Prioriterade områden för att korta köerna är barnsjukvården och cancervård.

Tillsamman besökte Alliansens gruppledare vårdcentralen vid Brommaplan för att berätta om satsningen. Vårdcentralen är populär och får allt fler listade patienter. God tillgänglighet, bra möjligheter att boka på nätet och ett gott bemötande, är receptet för framgång här.

Läs gärna mer en artikel om vår satsning här.

Svenska Dagbladets Fredrik Mellgren intervjuar mig och Irene Svenonis (M), även Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C) var med från Allinansen.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821