september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Vårdköerna växer. Kortare vårdköer i Stockholm

Det är tråkigt att konstatera att köerna växer kraftigt i svensk hälso- och sjukvård. Som ni ser i tabellen ovan är det bara 74% av patienterna i landet som får vård i enlighet med vårdgarantin. I Stockholm ligger vi betydligt bättre till, här får 93% sitt första besök i specialistvården inom vårdgarantins regler. Det är bra, men jag är inte nöjd förrän vi är utan köer i vården.

Vårt framgångsrecept för att kapa köer och öka vårdutbudet heter Vårdval och ger vårdgivare möjlighet att etablera sig här och samtidigt får patienterna ett större vårdutbud och öka valfrihet. Det betyder mer vård och ökad patientmakt.

Regeringens beslut att avskaffa kömiljarden gav tyvärr snabb effekt. Tillsammans med motarbetandes av mångfalden i vården har det lett till kraftigt ökande köer i landet.

Jag skriver tillsammans med flera liberala kollegor om problemet med växandeköer hittar du här. Vi föreslår en rad åtgärder för att pressa tillbaka köerna:

Det nationella målet är att alla patienter ska få en operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar. I september gällde det bara 68 procent av patienterna, jämfört med 81 procent i augusti 2014. Ett tapp med 13 procentenheter på bara två år.

Det är naturligtvis mycket allvarligt eftersom åtgärderna ofta är nödvändiga för att patienten inte ska lida i onödan. Allvaret förstärks ytterligare eftersom även väntan på att få en första kontakt med primärvården har ökat.

Våra föreslag för att snabbt nå resultat:

En ny uppdaterad kömiljard.
En ny kömiljard med fokus dels på kortade väntetider i hela vårdkedjan inklusive diagnostik och återbesök, dels på samordning och kontinuitet, finns med i Liberalernas budgetalternativ.
Skrotade planer på att motarbeta privata vårdgivare.
Vi behöver fler som vill bidra till vårdutbudet, inte färre. Regeringens ständiga nålstick och det överhängandet hotet att staten tänker rycka undan mattan för människor som byggt upp sina vårdföretag och tillit från patienterna gör att få vågar satsa på nya specialistmottagningar och vårdcentraler.
Vårdval för att öka vårdutbudet.
Lagen om valfrihetssystem ger möjlighet för landsting att låta fler vårdgivare etablera sig. Det är ett effektivt sätt att öka vårdutbudet och beta av köer. Fler sjukvårdshuvudmän måste använda sig av detta och se det som det huvudsakliga valet av avtalsform, om inte särskilda skäl talar emot det. I dag är det tvärt om mer undantagsvis som denna möjlighet ges i landsting och regioner.
Befriad vårdkompetens.
Låt vårdbiträden och undersköterskor avlasta den legitimerade vårdpersonalen. Ett viktigt skäl till överbeläggningarna är bristen på sjuksköterskor. Samtidigt säger åtta av tio sjuksköterskor att de utför arbetsuppgifter som någon annan lika gärna kunde göra (utredningen Effektivare vård). Om kompetensen frigörs kan fler vårdplatser bli tillgängliga.
Bakom siffrorna över växande köer och väntetider döljer sig enskilda människor som behöver vård. Regeringen måste inse allvaret och ompröva sin destruktiva politik.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823