september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Vårdplatser – en nationell angelägenhet

Att sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att frigöra fler vårdplatser och utöka där det behövs är inte bara en aktuell fråga i Stockholms läns landsting, utan i hela landet.

Birgitta Rydberg och jag ger några förslag på hur vi kan ta itu med vårdplatsfrågorna i hela landet. Det är påfallande att det som är dåligt för den enskilda patienten också är dåligt för sjukvårdsstrukturen – och omvänt: Lösningarna som gynnar den enskilda patienten frigör resurser och utrymme i sjukvården.

För framtiden är fem utvecklingsområden centrala: utvecklad geriatrik, snabbare tillgång äldreomsorg, krafttag mot vårdskador och vårdrelaterade infektioner, utvecklat vårdval för specialistvård utanför sjukhusen och aktiv hälsostyrning.

Läs vår artikel på DN Debatt.

Jag har tidigare berättat om vårt arbete lokalt i Stockholm här, här och här. Birgitta Rydberg bloggar också här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823