september 09, 2023

Idag skriver Svenska Dagbladet om vårdplatserna i Stockholm. Artikeln utgår från en revisionsrapport om vårdplatssituationen, den kan du läsa här. Revisorerna konstaterar att det finns en brist på vårdplatser och att det krävs åtgärder av olika slag. Mycket av de revisorerna pekar på är också det som genomförs genom beslut och insatser på olika nivåer.

Att skapa fler vårdplatser är en av huvudfrågorna alltsedan jag tillträdde i november. Men även för den förra Alliansledningen, förstås. En hel del nya platser har tillkommit under senast året, som jag berättat om tidigare bland annat här, härhär. Nu finns dessutom konkreta planer på investeringar som kommer att tillskapa hundratals nya vårdplatser. Frågan lär debatteras på nytt i landstingsfullmäktige i juni.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823