maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Granskning av händelsen med konstgjord strupe

Skandalen med den fuskande läkaren som transplanterat konstgjorda strupar på patienter såväl i Stockholm som i andra länder är en djup tragedi för de patienter som utsatts. Nu tillsätter KIs styrelse en oberoende utredning av vad som hänt för Karolinska instituetets del. Det är bra och landstinget bör göra det samma.

Som ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholm menar jag att även Karolinska sjukhusets agerande måste granskas. Trovärdigheten och allmänhetens tillit till sjukhuset är naturligtvis beroende av att man i alla sammanhang beaktar patienternas intresse, eller som mottot lyder på Karolinska universitetssjukhuset ”Patienten först”. Jag vill därför att sjukhusets hanterande av den medicinska etiken och patienternas rättigheter granskas.

När vi första gången hörde talas om transplantation med konstgjord strupe var vi många som gladdes över de landvinningar som vi den medicinska vetenskapen gjort. Nu vet vi att historien inte alls var en framgångssaga utan en händelse som riskerar att skada tilliten till vården och framförallt skadat enskilda människor. Det är viktigt att vi efter detta kan föra en diskussion om hur vi sätter patienternas intresse i centrum och skapar trygghet kring vårdens och vetenskapens ansträngningar att flytta fram den medicinska utvecklingen. Vi behöver forskning och vi behöver läkare som bidrar till att utveckla nya metoder. Men det måste ske på ett etiskt försvarbart sätt och med patienternas bästa för ögonen.

Läs gärna mer Dagens Medicin

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821