maj 05, 2024
Arbetsliv

Vårdutbildningarna utökas

Idag meddelar regeringen att vårdutbildningarna ska utökas. Det är väldigt bra.

Med budgetpropositionen kommer en kraftig utbyggnad av läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och specialistsjusköterskeutbildningarna. Detta är en nödvändigt satsning för att vi ska klara att möta patienternas behov av vård i framtiden. Bristen på kompetens hotar annars att bli ett stort hot mot utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela landet – inte minst här i Stockholm.

Konkret innebär förslaget:

  • 50 nya platser på läkarutbildningen redan nästa år och ytterligare 250 platser framöver.
  • 700 nybörjarplatser på sjuksköterskeprogrammet
  • 100 nya platser på specialistsjuksökterskeutbildningen tillkommer 2012.
  • 12 nya platser på tandläkarutbildningen nästa år och ytterligare 40 platser framöver.

Totalt innebär utbyggnaden uppskattningsvis att Sverige 2025 kommer att ha utbildat runt 1800 fler läkare och cirka 5500 fler sjuksköterskor.

Utbildningsdepartementets pressmeddelande hittar du här.

Från länets sida måste detta tillvaratas så att studerande och framtida medarbetare får möjligheter till spännande utveckling i den expanderande hälso- och sjukvården. Här kommer att finnas gott om bra arbetstillfällen för den som har ambitioner att verka i hälso- och sjukvården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821