juni 06, 2024

Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetalternativ. De har kommit fram till några kloka slutsatser. Bland annat inser de numera det orimliga i att i detta läge höja den redan höga landstingsskatten ytterligare.

Tyvärr drar de inte riktigt lika kloka slutsatser i övrigt. Man lovar storstilade resultat om kapade köer i vården. Det är svårt att vara emot den ambitionen. Men de har bara marginellt mer resurser att satsa på vården än de Alliansen redan satser i budget 2011. Det är helt enkelt bara prat.

Den riktigt radikala förändringen i (S) budgeten är istället en kraftig stympning av kompetensen i landstingets förvaltning. Populistiskt förs förslagen fram under rubriken ”Minskad byråkrati”. Men det är inte några onödiga byråkrater som rullat tummarna hela dagarna som med (S)-politiken får söka sig nya jobb. Många hundra miljoner kronor ska sparas som genom ett trollslag redan nästa år. De aviserar dessutom att detta bara är början. Inför 2012 och 2013 ska fler medarbetare få tacka för sig.

Man skulle ju kunna tänka sig att dessa radikala idéer skulle innebära en insikt om att det blir betydligt färre personer som då jobbar med att uppfylla de uppdrag som politiker brukar uppdra åt tjänstemän att göra (det är ju därför tjänstemännen finns till…). Så är dock inte fallet nu. (S) har kryddat sin budget med en lång rad pigga idéer och förslag som behöver belysas och utredas seriöst.

Min tolkning är att (S) vet mycket väl att deras förslag är orealistiskt men de räknar inte med att ha något inflytande under den kommande fyraårsperioden. Därför kan de glatt lägga populistiska förslag, ingen förväntas ju ändå ta dessa på allvar…

Missförstå mig inte. Jag vill att varje skattekrona ska användas klokt. Och visst kan man minska administrationen på sina håll. Det ska jag gärna medverka till där det går. Men någon storslakt på landstingets centrala tjänstemannaorganisation tror jag inte alls på.

Alliansens mångmiljardsatsningar på vården och långsiktiga arbete med förändringar har hittills gett stockholmarna betydligt mer vård. Alltfler blir dessutom nöjda med vården och valfriheten. Inom flera områden har vårt arbete lett till kortare vårdköer och inom vissa områden är köerna helt borta. Det är en modell som jag tror på och den kräver dessutom ingen masslakt på landstingets tjäänstemannaorganisation.

Läs mer: DN

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821