juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Varför vill Socialdemokraterna ta en halv miljard från vården?

Efter att Folkpartiet och Alliansen lagt fram vårt förslag till budget för landstinget, har Socialdemokraterna i landstinget presenterat sitt motförslag. Det är ett långt dokument med många fina ord och en del konkreta förslag – i mångt och mycket sådant som landstinget redan arbetar med, förvisso.

Inom hälso- och sjukvården har Socialdemokraterna förslag på en rad satsningar som de vill göra. De beklagar sig över sjukhusens höga kostnader och konstaterar att det är en stor utmaning att nå ner till en långsiktigt hållbar kostnadsökningstakt. Samtidigt som de är generösa med kritiken mot Alliansen vill de utöka landstingets ambitiösa investeringsbudget med ännu fler objekt – utan någon tanke på hur de ska finansiera de åtagandena i framtiden.

Går man till de ekonomiska tabellerna i Socialdemokraternas budget ser det inte heller lika lovande ut för patienterna och personalen i hälso- och sjukvården.

Det märkligaste är hur Socialdemokraterna tänker sig att finansiera sina satsningar, hur de ska få plus och minus att gå ihop. Det största oppositionspartiet vill nämligen spara pengar på sjukvården. Rejält! Faktum är att Socialdemokraternas budget innehåller 580 miljoner – över en halv miljard! – mindre resurser till hälso- och sjukvården än den budget som Folkpartiet och Alliansen presenterat.

Vi ska använda hälso- och sjukvårdens resurser effektivt. Kostnadsökningarna ska ligga på en rimlig nivå. Då kan vi få mer pengar till mer sjukvård för fler patienter. Och till skillnad från Socialdemokraterna är jag övertygad om att de pengar som vi satsar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget behövs för just hälso- och sjukvård.

Vad är det Socialdemokraterna vill skära bort från hälso- och sjukvården? Vår satsning på primärvården, eller psykologer på vårdcentralerna? Vårdcoacher, som hjälper dem som ofta besöker akutmottagningarna att få bättre, snabbare och samlad hjälp? Något av de nya revolutionerande läkemedel som betyder så mycket för t ex cancerpatienter? Förlossningsvården?

Den som vill göra anspråk på att kunna ta ansvar för landstingets ekonomi och för sjukvården för två miljoner stockholmare, kan inte undvika att ta ansvar för sina förslag. Och Socialdemokraternas budgetförslag skulle tvinga fram drastiska nedskärningar för stockholmarnas sjukvård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821