december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Ny HBT-utbildning i landstinget

Landstinget säker HBT-kompetensen. Nu sjösätts väldens mest omfattande HBT-kurs om vänder sig till anställda i landstinget.

Alla, oavsett sexuell läggning, ska kunna känna sig väl bemötta i sin möten med vården. Vi har alla rätt att förvänta oss att hälso- och sjukvårdens medarbetare har kunskaper och insikter om HBT-personers situation och inte utgå från traditionella normer. Som arbetsgivare vill vi ge medarbetarna de bästa förutättningarna att göra ett gott arbete, även i dessa sammanhang. Därför har nu en webbaserad HBT-kurs skapats om nu finns tillgänglig för lika medarbetare. För Folkpartiet har detta varit en viktig prioritering.


intyg.jpg

Idag har jag själv genomgått utbildningen. Den var rätt rolig för den var så fin med roliga symboler. Men framförallt handlar den om att få reflektera över sina egna värderingar och vilka normer som styr oss. Det tror jag är en bra utgångspunkt när man vill utveckla sitt eget sätt att bemöta andra. I SVTs ABC berättar Birgitta Rydberg (FP), som närvarar för satsningen, om de höga ambitionerna när det gäller att landstinget ska ge alla invånare ett gott bemötande.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823