april 04, 2024
Liberalerna

Värna biståndet – Världens mest sårbara måste få stöd

I den politiska debatten hörs krav på att vi ska strama åt biståndet till världens fattiga. Detta samtidigt som stora delar av världens befolkning fått sin redan utsatta livssituation än mer försämrad. När världen tyngs av pandemin och dess långtgående effekter på hälsa, ekonomi, skolgång för barn och så vidare måste världens rika länder visa solidaritet och hjälpa människor i nöd. Det är dessutom viktigt för vårt eget välfärdsland att den negativa globala utvecklingen bryts. Pandemin kan inte stoppas i Sverige, den är inte över förrän den motats tillbaka globalt.

Läget är desperat i många av världens länder. Afghanistans folk utsätts för största fara och särskilt utsatta är flickor och kvinnor. Sverige måste fortsätta stödja folket med hälsovård och skola, och pengarna måste kanaliseras så det når fram till människorna i nöd. Där har Svenska Afghanistankommittén en central roll.

Men det finns stora behov i många länder. Sverige kan inte ensamt lösa problemen, men tillsammans kan vi i världens välståndsländer göra mycket.

I många länder världen över har skolor stängt till följd av pandemin. Enligt UNICEF påverkas 1,5 miljarder barn som inte går i skolan, och FN varnar för att många miljoner flickor aldrig kommer att återvända till skolan. Att barn inte går i skolan får effekter på samhället i generationer. Men det slår förstås också hårt mot barnens utveckling.

Hälsan riskerar att försämras gör lång tid. Arbetet för att vaccinera människor mot allvarlig sjukdom har varit en global framgångssaga. Men nu ser vi stora svårigheter i många länder att nå ut med vaccin mot covid-19. Sverige har ökat sitt stöd till vaccinationer globalt för att fler ska få skydd mot covid-19.

Liberalerna vill:

  • Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi värnar enprocentsmålet
  • Svenskt bistånd ska vara effektivt och baseras på forskning och erfarenhet
  • Demokrati ska vara det övergripande målet för biståndet
  • Sverige ska särskilt vara en stark röst i frågor som rör jämställdhet, kvinnors rätt till sin kropp, rätten till fri och säker abort samt HBTQ-personers rättigheter
  • Jämställdhet och utbildning ska få ännu större prioritet i biståndet
  • Länder som upprepat fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter och motarbetar demokratisk utveckling ska fasas ut från biståndet
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821