juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Varning för mer smitta. Vaccination räddar liv!

Smittspridningen av covid i länet ökar och är avsevärt större i områden med lägre vaccinationsgrad, att döma av testsvaren från regionens mobila provtagningsenheter: 17,7 % positiva svar vecka 46, mot 8,4 % positiva svar i regionen som helhet.

Samtidigt ökar nu vaccinationerna snabbast i flera områden med lägre vaccinationsgrad, vilket är mycket glädjande. Rinkeby-Kista, Skärholmen, Södertälje och Botkyrka ligger i topp med högst procentuell ökning den senaste veckan. Allra högst i Rinkeby-Kista med 3,8 % ökning av dos 2-vaccinationer.

Vaccinationerna är vårt viktigaste vapen mot pandemin. Varje procent som vi kan öka covid-vaccinationerna är oerhört positivt – det handlar om liv och hälsa, men också om att värna vårt fria och öppna samhälle och undvika fler restriktioner. När smittspridningen nu ökar blir det än mer uppenbart hur viktigt det är att människor vaccinerar sig. Den låga vaccinationsgraden i vissa områden och i vissa åldersgrupper är problematisk. Det innebär en ökad risk om smittspridningen tar fart, och en ojämlikhet i hälsa och risk för människorna i dessa grupper. Saklig information, motargument mot ryktesspridning och antivaxxares giftiga budskap, samt tillgänglig vaccination är fortsatt prioriterat.

EU kommissionens statistik över vaccinationsgrad och dödsfall i covid-19 visar också tydligt att där vaccinationsgraden är hög är dödstalen lägre och tvärt om.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821