maj 05, 2024
Plåster
Vårdval har inneburit stora möjligheter för flera aktörer att bidra till vårdutbudet i Stockholm. Och patienterna upplever en större tillgänglighet och ökad valfrihet. Efter åtta år med vårdval behöver vi vässa konceptet och ta nästa steg för en ännu bättre vård där fler kan vara med och bidra.

Inom en snar framtid kommer vi att presentera ett nytt förslag till ersättningsmodell för vårdcentraler och husläkarmottagningar. När det gäller övriga vårdval pågår sedan i våras en översyn. Vi fattade också beslut om att justera ersättningarna, så att vissa vårdval gav utförarna mindre betalt än tidigare. Självklart var det inte ett beslut som uppskattades av alla. Och några har också valt att säga nej till den förändrade ersättningen och därmed fortsätta sin verksamhet tills avtalen löper ut och därefter lämna marknaden – eller ompröva och återansluta sig till vårdvalet och fortsätta erbjuda vård. Jag hoppas att flera kommer att välja det senare alternativet. Jag välkomnar också nya aktörer.

Dagens nyheter skriver i dag om vårdvalen i Stockholm (ej på nätet). Vi har ett trettiotal olika vårdval och några av dessa har vi minskat ersättningen för. Bland dessa har två tredjedelar accepterat nya avtalet. En tredjedel säger nej. Alla som sagt nej fortsätter med nuvarande nivå till deras avtal går ut. Men alla är välkomna att ompröva sitt beslut. För mig är det viktigt att säkerställa en hållbar ekonomi för att vi ska kunna erbjuda en bra hälso- och sjukvård även i framtiden.

Nu är det dags att ta nästa steg och tänka vidare kring framtidens vårdval. När vårdvalen utvecklas är det viktigt att ge förutsättningar för vårdgivarna att vara aktiva och bidra i forskning och utbildningen. Vi ska också sträva efter stor valfrihet och god tillgänglighet till vården för att på så sätt göra patienterna starkare och få mer makt över sin egen vård. Självklart måste också de ekonomiska aspekterna också vara viktiga. Vi måste hushålla väl med skattemedel och se till att varje krona används klokt. Fler vårdvalsområden ska införas, bland annat inom geriatrik, urologi, IVF – alla områden bör utforskas om de kan vara lämpliga för vårdval.

Jag har tidigare skrivit om vårdvalet som firar åtta är här på bloggen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821