september 09, 2023
Nyinvigning av Venhälsan
Sjukvård & hälsa

Venhälsan i nya lokaler

Idag invigdes de nya lokalerna som Venhälsan bedriver sin viktiga verksamhet i. Jag var med vid invigningen och berättade om den konstsatsning som kulturnämnden står bakom.

Venhälsan har funnits sedan 1982 och erbjuder ett heltäckande omhändertagande av homo- eller bisexuella män. Vi har också en hiv-mottagning dit du som är hivsmittad är välkommen oavsett sexuell läggning. Venhälsan har omkring 15 000 besök per år och här bedrivs också en omfattande forskning.

Förutom nya och fina lokaler har Venhälsan nu också fått en del nya konstverk. I mitt tal på invigningen framhöll jag hur viktigt det är med genomtänkta och tilltalande vårdmiljöer:

Detta med miljöns betydelse för hälsan och för läkandet är på sätt och vis inget nytt. Redan de gamla grekerna insåg sambandet mellan sköna upplevelser, konst och kultur och hälsan i livet. Kurorterna förlades till natursköna platser och patienterna skulle få möta måleri, dans, musik och ha tillgång till bibliotek. Och teater förstås – det var ju dramats hemland!

1800-talets pionjär inom sjuksköterskeyrket, Florence Nightingale, förstod också betydelsen av stimulerande miljöer. Och hon uttryckt det så här: ”Omväxling för det svältande ögat är lika viktigt som mat för den svältande magen.”

Från de gamla grekerna, via Krimkrigets vedermödor ända till våra dagar går en röd tråd. Hos oss kanske vi talar om läkande vårdmiljöer eller värdiga rum för vård och god arbetsmiljö. När landstinget bygger om och bygger nytt avsätter vi en del av bygginvesteringspengarna till konstnärlig gestaltning. Just nu pågår den största konstsatsning som någonsin gjorts i vårt land kopplat till ett och samma byggprojekt – NKS.

Därmed sluts en cirkel, för när det nuvarande sjukhuset byggdes på 1930-talet var det sin tids stora konstsatsning och den så kallade enprocentsregeln etablerades och statens konstråd bildades. Det är just den regeln som vi tillämpar här. Och det i sin tur gör att vi – när vi står inför rekordinvesteringar i hälso- och sjukvården, bland annat här på Södersjukhuset – på samma gång kommer att göra epokgörande konstsatsningar. Det kommer att ge stora avtryck inte bara i form av tilltalande vårdmiljöer utan också ge en injektion till vår tids samtida konstnärer.

Och just några av dessa konstnärer har bidragit till Venhälsans nya lokaler. För att, med Florence Nightingales ord, ge näring åt de svältande ögonen.

Anna Starbrink. Venhälsan. Konst.
Jag och ett av konstverken på Venhälsan.

Medarbetarna på Venhälsan har deltagit i valet av konst, som bland annat består av ett antal ”natur- och stadslandskap från när och fjärran” av fotograferna Björn Andersson, Leicy Olsborn Björby och konstnären Ulrika Andersson. I väntrummet står en soffa i regnbågens alla färger – ett konstverk i sig. I lokalerna finns även oljemålningar av Eva Nyberg med exotiska motiv från Medelhavet, samt Kennet Williamssons ”Paradiskoppar” i lysande blå keramik och Matts Leiderstams keramikvas ”Stan”.

© Leicy Olsborn Björby ”När jag blir stor” , foto /BUS 2013
Leicy Olsborn Björbys ”När jag blir stor”
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823