maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Verksamheten vid Ersta

Ersta sjukhus är en viktig  del av sjukvårdsutbudet i Stockholms län. Här bedrivs uppskattad vård av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Min uppfattning är att sådan verksamhet borde få en gräddfil i lagstiftningen så att den inte behöver stöpas i samma form som de tämligen fyrkantiga upphandlingsreglerna innebär. Tyvärr medger dock inte svensk lagstiftning sådana undantag från de strikta upphandlingsreglerna, trots att verksamheten inte har några vinstintressen.

Det avtal som Stockholms läns landsting under lång tid haft med Ersta uppfyller inte lagens krav på upphandling. Detta har statliga myndigheten konkurrensverket uppmärksammat. Det finns en stor risk att både patienter och Ersta sjukhus drabbas hårt om vi inte hittar en långsiktigt hållbar lösning.

Jag, Alliansen och landstingets förvaltning har vänt på alla stenar för att hitta den bästa vägen framåt. Jag har förstås diskuterat framtida möjligheter med Ersta sjukhus företrädare. Och jag har fört samtal med Socialdemokraternas gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden kring detta.  Idén om ett idéburet-offentligt partnerskap, som prövats för mindre verksamheter i andra landsting, har av våra jurister inte ansetts vara en framkomlig väg för en stor sjukhusverksamhet och ett avtal som omfattar en kvarts miljard kronor. Då inga tecken finns på att regeringen lyssnar på kritiken och förändrar lagstiftningen så att direktavtal med ideella organisationer möjliggörs återstår en sista väg. Det är att göra en upphandling av verksamheten. Det finns ingen garanti att Ersta vinner upphandlingen, som självklart ska göras affärsmässigt och med höga kvalitetskrav. Men Ersta kommer säkert att lägga ett anbud som får utvärderas och jämföras med andra eventuella anbud.

Nu kommer landstinget att bjuda in intressenter att ge synpunkter och förslag inför upphandlingen. Därefter kommer vi att utforma ett förfrågningsunderlag och sedan får aktörerna lämna sina anbud. Därefter kan hälso- och sjukvårdsnämnden fatta ett tilldelningsbeslut.

Jag vill fortsätta föra dialog med Ersta sjukhus, men det kan inte blir förrän upphandlingen är genomförd och upphandlingssekretessen hävs. Oavsett hur upphandlingen slutar är jag övertygad om att Ersta sjukhus kommer att erbjuda vård av hög kvalitet till länets invånare även i framtiden. Det finns alla möjligheter för Ersta att utveckla och bredda sin verksamhet genom att också delta i något eller några av landstingets många vårdval.

Läs gärna SvDs artikel om Ersta sjukhus verksamhet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821