december 12, 2023

Det börjar bli dags att samla ihop landstinget till ett beslut om vilka förutsättningar som ska ges för bra mat och måltider på vårt nya sjukhus – Nya Karolinska Solna, NKS. Svenska Dagbladet skriver om detta idag.

Inriktningen för måltidshanteringen i Stockholms läns landsting ska från och med nu vara att sjukhusen själva formar den måltidshantering som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna och behov. Jag är övertygad om att de som känner sina patienter bäst också är bäst lämpade att besluta om hur måltiderna ska ordnas.

I Svd säger Gunnar Akner som är professor, överläkare och ordförande i Svensk förening för klinisk nutrition, att ”det  är synd att sjukhusmaten är en politisk fråga, när den egentligen borde skötas av sakkunniga. Dessutom finns få utredningar gjorda på vad som egentligen är bäst.” Jag kan bara hålla med. Besluten om måltidshanteringen ska fattas av sjukhusen själva och jag hoppas att den pågående måltidsutredningen ska ge svar på frågorna vilka modeller som lämpar sig i olika sammanhang.

Nya Karolinska ska självklart servera bra mat.

När det gäller NKS står vi dock inför ett viktigt politiskt beslut som kommer att få effekter på måltidshanteringen framöver, nämligen vilket sorts kök vi bestämmer att satsa investeringspengar på. I planerna finns en yta om 1 600 kvm avsatt för kök och man har skissat på ett mottagningskök. Med en sådan lösning blir Nya Karolinska sjukhuset hänvisade att beställa sin mat från någon annan aktör som transporterar maten till sjukhuset. Det tycker inte jag är tillräckligt bra.

Jag vill att vi bygger ett riktigt tillagningskök som gör det möjligt att laga mat inom sjukhusets väggar. Då ger vi sjukhuset större flexibilitet och förutsättningar att välja den måltidslösning som passar patienterna bäst. Det kan också vara en fördel att portionsförpackad mat slipper transporteras långa sträckor.

Hur sedan matfrågan organiseras blir upp till sjukhuset. De kan antingen laga mat i egen regi eller anlita någon annan för att göra jobbet. Det finns också flera olika modeller som används på sjukhus runt om i världen. Kanske väljer de en kombination av dessa modeller? Det viktiga är att sjukhuset själv gör en ordentlig analys av vilka behov som just deras patienter har, och väljer måltidslösning utifrån den analysen.

Utgångspunkten måste vara att måltiden är en del av vården, att patienten själv ska ha stort inflytande och att maten håller hög kvalitet. Det är inriktningen för den måltidsutredning som vi tillsatte i våras, och som nu arbetar för att ta fram riktlinjer för måltiderna inom Stockholms läns landsting. Utredningen kommer även ge förslag på måltidslösningar för Nya Karolinska.

Nu ska landstingets tjänstemän ta fram förslag på hur ett fullt utrustat kök på Nya Karolinska ska kunna förverkligas. När Nya Karolinska öppnar år 2016 kommer det att vara Sveriges modernaste sjukhus. Hela sjukhusets verksamhet kommer att präglas av ledorden ”patienten först”. På Nya Karolinska kommer den allra mest avancerade sjukvården att ges. Här ingår förstås maten som en naturlig del av vården, och givetvis ska samma höga ambitioner även gälla för måltiderna. Med ett riktigt tillagningskök skapar vi förutsättningar för det.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823